ข่าวดี! สามารถนำ EASY-ACC Flash Drive มาอัพเกรด เป็น EASY-ACC for Win V2 ได้แล้ว

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 บริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด จะยกเลิกการผลิต EASY-ACC Flash Drive ทั้งโปรแกรมบัญชี EASY-ACC และ โปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างต่อเนื่องสามารถนำอุปกรณ์ EASY-ACC Flash Drive ที่ท่านมีอยู่ มาอัพเกรดเป็นชุดโปรแกรมมาตรฐาน…

อ่านต่อ »

โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC for Windows V2 จัดทำ e-Tax Invoice & e-Receipt ได้ทุกรูปแบบ

โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC for Win V2 ได้ปรับปรุงเพิ่มการทำงาน การออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรองรับทั้งการออก e-Tax Invoice by e-Mail และ e-Tax Invoice & e-Receipt  โดยการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทอนิกส์ทั้ง 2 แบบเสร็จสิ้นภายในโปรแกรม และนำส่งข้อมูลไปยังกรมสรรพากรด้วยตัวคุณเอง…

อ่านต่อ »

e-Tax Invoice by Email คุณสมบัติใหม่ใน EASY-ACC V2

โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC for Windows V2 หรือ EASY-ACC V2 ตั้งแต่ B42xx ได้เพิ่มคุณสมบัติในการจัดทำ e-Tax Invoice by Email ซึ่งเป็นการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่ง่าย และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ…

อ่านต่อ »

มีอะไรใหม่ใน EASY-ACC V2

EASY-ACC Accounting System for Windows เวอร์ชั่น 2.0 หรือ EASY-ACC V2 ได้พัฒนาเสร็จสมบูรณ์และพร้อมสำหรับการอัพเกรดเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งสิ่งที่ได้รับการเพิ่มเติมและปรับปรุงใน EASY-ACC V2 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้…

อ่านต่อ »

สกสค.มั่นใจใช้ โปรแกรมบัญชี EASY-ACC และ EASY-ACC Cloud บริหารจัดการงานบัญชีทั่วประเทศ 77 จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยถือเป็นนิติบุคคลในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความมั่นใจในโปรแกรมบัญชี EASY-ACC โดยนำไปใช้ในการบริหารจัดการบัญชีของ สกสค. และเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง 77 จังหวัด…

อ่านต่อ »

ใหม่! โปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll 2.0 รองรับ E-Payslip พร้อมอัพเกรดแล้ววันนี้

ให้การจัดทำเงินเดือนในแต่ละครั้งมีความสะดวก รวดเร็ว และง่ายกว่าเดิม รองรับพนักงานรายเดือน รายวัน จ่ายเงินทั้งแบบรายเดือน รายอาทิตย์ ราย 15 วัน คำนวณเสร็จส่งข้อมูลจ่ายเงินผ่านธนาคาร ส่งใบแจ้งเงินได้ให้พนักงานในรูปแบบ E-Payslip (ส่งใบแจ้งเงินได้ผ่านทางอีเมล)…

อ่านต่อ »

โปรแกรมเงินเดือน โปรแกรมบัญชีตัวแรกที่ควรมีไว้ใช้

ทุกบริษัทต้องมีพนักงานช่วยทำงาน ก็มีทั้งแบบรายวัน รายเดือน จ่ายเงินเดือนละ 1 ครั้งบ้าง 2 ครั้งบ้าง ที่เจ้าของกิจการไม่ได้รู้สึกว่างานบัญชีเงินเดือนนั้นยุ่งยาก วุ่นวาย เพราะตัวเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้ทำเอง…

อ่านต่อ »

โปรแกรมบัญชี EASY-ACC ช่วยงานบริหารได้ยังไง

สำหรับกิจการที่คิดจะนำโปรแกรมบัญชี EASY-ACC ไปใช้ โดยส่วนใหญ่ก็จะนำไปออกใบกำกับ คุมสต็อก เท่านั้น แต่ทราบหรือไม่ว่าหลังจากที่คุณบันทึกรายการลงไป โปรแกรมให้ข้อมูลที่สำคัญหลายอย่างที่คุณสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในธุรกิจได้…

อ่านต่อ »

โปรแกรมบัญชี EASY-ACC เจ้าของธุรกิจทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น

ข้อมูลทางการบัญชี ที่เป็นเครื่องมือในการช่วยตัดสินใจทางธุรกิจ โปรแกรมบัญชี EASY-ACC จะเก็บสะสมข้อมูล และประมวลข้อมูลทางบัญชีและการเงินให้ผู้ใช้งาน ระบบเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนงานทางด้านบัญชี สามารถนำไปใช้ในธุรกิจได้หลายทา…

อ่านต่อ »

โปรแกรมบัญชีเงินเดือน EASY-ACC Payroll ทำเงินเดือนไม่ต้องใช้เวลาทั้งเดือน

ทุกกิจการจะต้องมีพนักงานเป็นผู้ช่วยในการทำธุรกิจ โดยมีค่าตอบแทนให้กับพนักงานเป็นเงินเดือนค่าแรง ตามกฏหมายนายจ้างมีหน้าที่ที่จะส่งจัดทำเอกสารให้กับทางราชการ อาทิ การนำส่งภาษี เงินประกันสังคม บางกิจการอาจจะมีนำส่งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พอถึงสิ้นปีก็จะต้องมีออกเอกสารอีก ขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้จะไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก และไม่ต้องใช้เวลามากมายเมื่อมีผู้ช่วยคนเก่ง อย่างโปรแกรมบัญชีเงินเดือน EASY-ACC Payroll…

อ่านต่อ »