มีอะไรใหม่ใน EASY-ACC V2

วันที่ 9 ตุลาคม 2023
  16,356 views

EASY-ACC Accounting System for Windows เวอร์ชั่น 2.0 หรือ EASY-ACC V2 ได้พัฒนาเสร็จสมบูรณ์และพร้อมสำหรับการอัพเกรดเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งสิ่งที่ได้รับการเพิ่มเติมและปรับปรุงใน EASY-ACC V2 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ปรับขยายฟิลด์ต่างๆ ให้ยาวขึ้น

ฟิลด์หรือช่องบันทึกข้อมูลต่างๆ ในโปรแกรม EASY-ACC ได้มีการขยายความยาวให้มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น รหัสสินค้า จากเดิมใส่ได้สูงสุด 13 ตัวอักษร ได้ขยายเพิ่มสูงสุดเป็น 25 ตัวอักษร รวมถึงรายละเอียดของสินค้า จากเดิมที่บันทึกได้ 50 ตัวอักษรก็ขยายเพิ่มขึ้น 100 ตัวอักษร เป็นต้น

ความยาวรหัสสินค้าขยายจาก 13 เป็น 25 ตัวอักษร

ในส่วนอื่นๆ ก็เช่นเดียวกัน ได้มีการขยายความยาวให้เพียงพอกับความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นชื่อ, ที่อยู่ และข้อมูลในส่วนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เลขที่ใบกำกับสินค้าและเลขที่เอกสารทุกชนิด ก็มีการขยายให้บันทึกได้มากขึ้น จากเดิมที่บันทึกได้ไม่เกิน 10 ตัวอักษรก็ขยายเพิ่มเป็น 25 ตัวอักษร และสามารถเพิ่มได้อีกในอนาคต

ความยาวเลขที่ใบกำกับบันทึกได้สูงสุด 25 ตัวอักษร

ปรับปรุงการทำงานและอินเตอร์เฟซการแสดงผลรายงานบนจอภาพ

ในการพิมพ์รายงานบนหน้าจอหรือบนจอภาพ ได้มีการเพิ่มเติมให้มีประสิทธิภาพการทำงานดียิ่งขึ้น รวมถึงส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้หรือ User Interface เช่น มีปุ่ม Zoom In, Zoom Out เพื่อสะดวกในการขยายตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นโดยไม่ต้องกดแป้นคีย์บอร์ด เป็นต้น และที่สำคัญ รายงานที่แสดงด้วยฟอนต์ขนาดเล็ก จะได้รับการ Zoom ให้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ รายงานทุกตัวมีการปรับปรุง Template ใหม่ทั้งหมด เพื่อให้การแสดงผลสวยงามมากยิ่งขึ้น

รายงานที่ใช้ฟอนต์ขนาดเล็ก จะถูก Zoom ให้อัตโนมัติ และได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมด

ฟีเจอร์ใหม่ในรายงานแบบตาราง

ในการพิมพ์รายงานแบบตาราง โดยปกติ เมื่อออกจากหน้าจอรายงาน ค่าต่างๆ จะถูก Reset กลับมาเป็นค่าเริ่มต้น แต่สำหรับ EASY-ACC V2 โปรแกรมจะจดจำตำแหน่งคอลัมน์ที่กำหนดไว้ล่าสุดให้โดยอัตโนมัติ เวลาที่กลับมาที่รายงานตัวเดิม ค่าที่กำหนดไว้นั้นก็จะไม่เปลี่ยนแปลง ทำให้การใช้รายงานแบบตารางมีประโยชน์มากยิ่งขึ้น สามารถนำมาใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ

คอลัมน์ที่กำหนดไว้ จะถูกจดจำและกลับมาที่หน้าจอลักษณะเดิมทุกครั้ง
เลือกคอลัมน์ที่ต้องการให้แสดงหรือไม่แสดง ซึ่งโปรแกรมจะจดจำค่านั้นไว้

ระบบสินทรัพย์ถาวรและค่าเสื่อมราคา

ระบบสินทรัพย์ถาวรและค่าเสื่อมราคา ถือเป็นการเพิ่มเติมส่วนที่สำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่ง ช่วยให้การคำนวณค่าเสื่อมราคาเป็นเรื่องง่าย เพราะโปรแกรมจะจัดการทุกอย่างให้โดยอัตโนมัติ สามารถเลือกวิธีคำนวณค่าเสื่อมราคาได้ทุกรูปแบบ ได้แก่ แบบเส้นตรง, แบบยอดลดลงทวีคูณ (Double Declining Balance), แบบผลรวมจำนวนปี (Sum of Years’ Digits) หรือจะคำนวณค่าเสื่อมราคาเองก็ตาม พร้อมรายงานที่เกี่ยวข้องและมีประโยชน์ครบถ้วน

หน้าจอเพิ่ม/แก้ไขแฟ้มทรัพย์สิน
ตัวอย่างรายงานค่าเสื่อมราคา
ตัวอย่างรายงานค่าเสื่อมราคา

รายงานสรุปยอดตลอดทั้งปีเปรียบเทียบแต่ละเดือน

เป็นส่วนหนึ่งของรายงานใหม่ในหลายๆ รายงานที่เพิ่มเติมเข้ามาใน EASY-ACC V2 เป็นการสรุปรายการค้า, สรุปยอดขายและยอดซื้อตลอดทั้งปีโดยแยกเป็นแต่ละเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม สำหรับนำมาเปรียบเทียบกัน อาทิ สรุปรายการบันทึกประจำวันแยกแต่ละเดือนตลอดทั้งปี, สรุปรายการชำระเงิน/รับชำระเงินตลอดทั้งปี, สรุปยอดขาย/ซื้อตลอดทั้งปีแยกตามรหัสสินค้า, สรุปยอดขายตลอดทั้งปีแยกตามรหัสลูกค้า, สรุปยอดขายตลอดทั้งปีแยกตามพนักงานขาย ฯลฯ และอีกหลายรายงาน

รายงานสรุปรายการค้าตลอดทั้งปี
รายงานสรุปยอดขายตลอดทั้งปีแยกตามรหัสสินค้า
รายงานสรุปยอดขายตลอดทั้งปีแยกตามรหัสลูกค้า
รายงานสรุปยอดขายตลอดทั้งปีแยกตามพนักงานขาย

รายงานแบบยื่น ภ.ง.ด. 3 และ ภ.ง.ด. 53

อีกรายงานที่สำคัญและเป็นรายงานที่ทุกกิจการจำเป็นต้องยื่นนำส่ง คือรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 3 และ ภ.ง.ด. 53 และสามารถ Export ข้อมูลไปที่โปรแกรม RDPrep ของกรมสรรพากรได้ทันที

พิมพ์รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3/ภ.ง.ด.53)

นอกจากนี้ ยังมีการทำงานปลีกย่อยอื่นๆ ที่เพิ่มใน EASY-ACC V2 เช่น แจ้งรหัสผ่านทางอีเมล์กรณีลืมรหัสผ่าน, เปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรในการแสดงผล, กำหนดค่าสีแบบ Custom ที่ง่ายและสะดวกขึ้น, ใบกำกับแต่ละใบสามารถบันทึกรายการได้สูงสุด 150 รายการ (จากเดิม 90 รายการ), การรับชำระเงินด้วยวิธีโอนเงิน, พิมพ์หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายย้อนหลัง, พิมพ์ใบสำคัญทั่วไป (GL Voucher) ฯลฯ และอีกหลายการทำงานที่ไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้ ซึ่งทางบริษัทฯ จะจัดทำบทความเพื่ออธิบายขั้นตอนและวิธีการใช้งานในส่วนต่างๆ ที่เพิ่มเติมใหม่ในโอกาสต่อไป

ตัวอย่างการแสดงผลด้วยฟอนต์ Microsoft Sans Serif
ปรับคอลัมน์หน้าจอลบหรือแก้ไขรายการบันทึกฯ และอื่นๆ

สำหรับท่านที่ใช้ EASY-ACC for Windows เวอร์ชั่น 1.x และมีความประสงค์จะอัพเกรดเป็น EASY-ACC V2 สามารถกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ โดยระบุ S/N ของโปรแกรม พร้อมหลักฐานการชำระเงิน แล้วส่งมาที่อีเมล์ sales@businesssoft.com หรือ Line ID: @businesssoft หรือหากไม่ทราบรหัส S/N สามารถแจ้งชื่อกิจการที่ลงทะเบียนไว้ให้กับเจ้าหน้าที่ในทุกช่องทางหรือทาง Line ID: @businesssoft เพื่อค้นหาข้อมูลให้ ซึ่งทางบริษัทฯ มั่นใจว่าท่านจะต้องพอใจและคุ้มค่ากับการอัพเกรดนี้แน่นอน

หากมีคำถามเพิ่มเติมใดๆ ติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทฯ โทร. 0-2971-4444 หรือ Line ID: @businesssoft ในวันและเวลาทำการ

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

การอัพเกรด (Upgrade) กับการอัพเดท (Update) แตกต่างกันอย่างไร?

โปรแกรมโดยส่วนใหญ่ เวลาที่มีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมการทำงาน จะมี 2 รูปแบบ แบบแรกคือ อัพเดทโปรแกรม (Program Update) ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงเพิ่มเติมการทำงานทั่วๆ ไป หรือแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่จะเรียกว่า Build เช่น อัพเดทจาก Build 3200 เป็น Build 3201 เป็นต้น หรือถ้าเป็นการอัพเดทในส่วนที่สำคัญๆ มักจะเปลี่ยนตัวเลขหลังจุดทศนิยมไปเลย เช่น อัพเดทจากเวอร์ชั่น 1.00 เป็น 1.01, 1.02 ฯลฯ ซึ่งโดยปกติจะไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

ส่วนการปรับปรุงเพิ่มเติมโปรแกรมในอีกรูปแบบหนึ่งเรียกว่า อัพเกรด (Upgrade) เป็นการปรับปรุงเพิ่มเติมครั้งใหญ่ อาจจะถึงขั้นมีการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลเลย (เช่น EASY-ACC V2 เป็นต้น) ซึ่งถ้าเป็นการอัพเกรด จะมีการเปลี่ยนหมายเลขเวอร์ชั่น เช่น จากเวอร์ชั่น 1.xx เป็น 2.xx และโดยส่วนใหญ่ หากเป็นการอัพเกรดก็จะมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทหรือผู้พัฒนาโปรแกรม

ขั้นตอนการอัพเกรดทำอย่างไร ติดตั้งยากหรือไม่?

ขั้นตอนในการอัพเกรดง่ายมาก เพราะจะเหมือนกับการอัพเดทโปรแกรมที่ท่านทำอยู่แล้วเป็นปกติทุกประการ โดยจะเป็นการติดตั้งโปรแกรมทับของเดิม ซึ่งข้อมูลทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม พร้อมใช้งานต่อเนื่องทันที

อย่างไรก็ตาม ก่อนทำการอัพเกรดควรสำรองข้อมูลให้เรียบร้อย เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด เพราะหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ขึ้นก็ตาม ท่านสามารถนำข้อมูลที่สำรองไว้กลับมาใช้งานได้ทันที ดังนั้น หากมีการสำรองข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องกังวลใดๆ ทั้งสิ้น

หากสั่งชุดอัพเกรดมาแล้วแต่ยังไม่ติดตั้งหรือยังไม่อัพเกรด สามารถใช้งานเวอร์เดิมต่อไปเรื่อยๆ ได้หรือไม่?

ได้แน่นอน และหากท่านมีหลายกิจการหรือเป็นสำนักงานบัญชีที่ต้องดูแลลูกค้าหลายบริษัท โดยที่มีทั้งลูกค้าที่อัพเกรดแล้วและยังไม่ได้อัพเกรด ท่านสามารถติดตั้ง EASY-ACC เวอร์ชั่นเดิมควบคู่ไปกับ EASY-ACC V2 ได้ และใช้งานไปพร้อมๆ กัน (Protection Code สำหรับ EASY-ACC V2 สามารถใช้กับ EASY-ACC 1.x ได้)

จำเป็นต้องอัพเกรดตอนนี้เลยหรือไม่?

หากส่วนที่มีการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงใหม่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งานในปัจจุบัน ท่านสามารถใช้งานเวอร์ชั่นเดิมได้โดยไม่จำเป็นต้องอัพเกรดตอนนี้

อย่างไรก็ตาม หากเป็นไปได้ ทางบริษัทฯ ก็อยากแนะนำให้ท่านอัพเกรดทันที เพราะถึงแม้ว่าส่วนที่เพิ่มเติมใหม่อาจจะรู้สึกว่าไม่มีความจำเป็น (ซึ่งทางบริษัทฯ เชื่อว่า หากได้มีโอกาสใช้งานจริงแล้วจะกลายเป็นความจำเป็นแน่นอน) ยังมีส่วนอื่นๆ ที่เป็นจุดปลีกย่อยหรือจุดเล็กๆ น้อยๆ ที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมและมีประโยชน์มาก คุ้มค่ากับการอัพเกรดครั้งนี้

การอัพเกรด มีผลอะไรกับ Template เดิมที่ออกแบบไว้เองหรือไม่?

เช่นเดียวกับตอนที่ท่านอัพเดทโปรแกรม การอัพเกรดจะไม่มีผลใดๆ กับรายงานหรือใบกำกับที่ท่านได้ออกแบบเอง