e-Tax Invoice by Email คุณสมบัติใหม่ใน EASY-ACC V2

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2024
  747 views

โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC for Windows V2 หรือ EASY-ACC V2 ได้เพิ่มคุณสมบัติในการจัดทำ e-Tax Invoice by Email ซึ่งเป็นการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่ง่าย และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นการเปลี่ยนวิธีการออกใบกำกับภาษีแบบกระดาษ มาเป็นการจัดทำใบกำกับภาษีในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ PDF/A-3u  (ตามที่กรมสรรพากรกำหนด) และจัดส่งให้ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการผ่านทางอีเมล สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเป็นผู้จัดทำ e-Tax Invoice ท่านต้องไปดำเนินการลงทะเบียน ก.อ.01 เพื่อขอเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ก็สามารถออก e-Tax Invoice ได้ทันที

e-Tax Invoice by Email คืออะไร

e-Tax Invoice by Email หรือใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์แบบประทับรับรองเวลา เป็นการจัดทำใบกำกับภาษีที่มีการจัดทำข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่กรมสรรพากรอนุมัติให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนสามารถจัดทำโดยผ่านการประทับรับรองเวลา และจัดส่งไปยังผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email)

การประทับรับรองเวลา เป็นวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ. หรือ ETDA) ได้กระทำต่อข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับรองความมีอยู่ของข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ณ ขณะที่มีการรับรอง และสามารถตรวจพบได้หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์นับแต่เวลาที่ได้มีการรับรอง

ประโยชน์ที่ได้รับจาก e-Tax Invoice

(1) ลดปัญหาการจัดการข้อมูลหรือเอกสารที่อยู่ในรูปของกระดาษ
(2) ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร
(3) เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(4) นําข้อมูลไปใช้ในการประมวลผลในระบบสารสนเทศเพื่อประโยชน์ขององค์กร
(5) มีความน่าเชื่อถือและผลผูกพันทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

EASY-ACC V2 กับ e-Tax Invoice

EASY-ACC V2 จัดทำ e-Tax Invoice by Email ขึ้นอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร เป็นรูปแบบ PDF/A-3u และฝังไฟล์ XML ซึ่งไม่สามารถแก้ไข หรือเปลี่ยนข้อมูลในไฟล์ได้ โดยผู้ใช้งานโปรแกรม EASY-ACC V2 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสรรพากรแล้ว สามารถออก e-Tax Invoice แทนใบกำกับภาษีแบบกระดาษได้ ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ใบกำกับภาษี และจัดส่งให้กับผู้ซื้อหรือผู้รับบริการในแต่ละครั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อท่านเลือกการส่งใบกำกับภาษีแบบ e-Tax Invoice ใบกำกับภาษีใบนั้นจะถูกส่งไปยังอีเมลของลูกค้า และส่งไปยัง ETDA เพื่อประทับรับรองเวลา และจะส่ง e-Tax Invoice ที่ประทับรับรองเวลาแล้ว ไปยังผู้ขายและผู้ซื้อเพื่อยืนยันความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง ทุกขั้นตอนที่กล่าวมานี้ EASY-ACC V2 จะทำงานทั้งหมดแบบอัตโนมัติเพียงคลิกเดียวเท่านั้น

อย่างไรก็ตามเมื่อท่านได้ขึ้นทะเบียนเพื่อจัดทำ e-Tax Invoice by Email กับกรมสรรพากรแล้ว ท่านก็ยังสามารถออกใบกำกับภาษีโดยใช้กระดาษแบบเดิมได้ เพียงแต่ต้องแยกเลขใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ กับใบกำกับภาษีแบบกระดาษออกจากกัน ไม่ใช้เลขที่ใบกำกับภาษีทั้ง 2 แบบร่วมกัน เช่น ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ขึ้นต้นด้วย INV-xxxx ส่วนใบกำกับภาษีแบบกระดาษขึ้นต้นด้วย BI-xxxx เป็นต้น และเมื่อออกรายงานภาษีขายโดย EASY-ACC V2 ใบกำกับภาษีทั้งสองรูปแบบ ก็จะแยกให้เห็นได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังสามารถพิมพ์รายงานเพื่อดูเฉพาะใบกำกับภาษีที่ออกเป็น e-Tax Invoice เพื่อตรวจสอบได้อีกด้วย

ใช้ EASY-ACC เวอร์ชั่นเก่าอยู่ ต้องการใช้ e-Tax Invoice ได้หรือไม่

สำหรับผู้ที่ใช้งาน EASY-ACC ในเวอร์ชั่นเก่า และต้องการออก e-Tax Invoice สามารถอัพเกรดเป็น EASY-ACC V2 ได้ หากท่านมีข้อมูลการลงทะเบียนที่บริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ก็ทำการอัพเกรดได้ทันทีโดยไม่ต้องส่งหลักฐานใดๆ มา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์นี้ หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทฯ โทร. 0-2971-4444 หรือ Line ID: @businesssoft ในวันและเวลาทำการ


อ้างอิง : ลงทะเบียน ก.อ.01