น้ำมันรถหักภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่ได้กันแน่

วันที่ 21 พฤษภาคม 2015
  39,112 views

ecacc_580521_001

น้ำมันที่เติมไปบนรถยนต์แต่ละประเภทมีเงื่อนไขในการนำไปเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่มที่แตกต่างกัน บางประเภทหักได้บางประเภทหักไม่ได้ มาดูกันว่ารถยนต์และน้ำมันแบบไหนที่หักภาษีมูลค่าเพิ่มได้บ้าง

ประเด็นสำคัญที่จะเป็นตัวบอกว่าน้ำมันที่เติมไปนั้นนำมามาเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่ คือ “ประเภทรถยนต์” ถ้าเป็นรถเพื่อการพาณิชย์ เช่น รถกระบะ 2 ประตู รถบรรทุก รถยนต์นั่งเกิน 10 คน (รถตู้) น้ำมันที่เติมไปทุกประเภท สามารถนำมาเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเฉพาะน้ำมันดีเซลเท่านั้น แต่ถ้าเป็นรถนั่งไม่เกิน 10 คน เช่น รถเก๋ง รถแวน รถ SUV ไม่ว่าจะเติมน้ำมันชนิดใด ก็ไม่สามารถนำมาเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่มได้แม้แต่จะเป็นน้ำมันดีเซลก็ตาม แต่สามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้เต็มจำนวน (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 42)

และมีประเด็นเพิ่มเติมว่าถ้าจ่ายค่าน้ำมันรถให้พนักงาน โดยรถนั้นเป็นรถเพื่อการพาณิชย์หรือรถยนต์นั่งเกิน 10 คน จะสามารถนำมาเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่ ซึ่งก็ให้ดูจากประเภทของรถยนต์เป็นหลัก ถ้าเป็นรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ก็สามารถนำมาเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่มได้

อ้างอิง

กรมสรรพากร :

http://www.rd.go.th/publish/22995.0.html
http://www.rd.go.th/publish/3398.0.html