สกสค.มั่นใจใช้ โปรแกรมบัญชี EASY-ACC และ EASY-ACC Cloud บริหารจัดการงานบัญชีทั่วประเทศ 77 จังหวัด

วันที่ 21 กันยายน 2022
  3,972 views

สกสค.มั่นใจใช้ โปรแกรมบัญชี EASY-ACC และ บริการ EASY-ACC Cloud บริหารจัดการงานบัญชีทั่วประเทศ 77 จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยถือเป็นนิติบุคคลในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความมั่นใจในโปรแกรมบัญชี EASY-ACC โดยนำไปใช้ในการบริหารจัดการบัญชีของ สกสค. และเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง 77 จังหวัด โดยใช้งานบนบริการ EASY-ACC Cloud เพื่อให้หน่วยงานกลาง สามารถที่ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และเป็นการพัฒนาการทำงานผ่านทางออนไลน์ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ให้หน่วยงานนำเอาระบบอินเตอร์เน็ตมาเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานทั้งหมดด้วย

บริการ EASY-ACC Cloud เป็นการใช้งานโปรแกรม EASY-ACC แบบออนไลน์เรียกใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ต สามารถเชื่อมต่อข้อมูลข้ามสาขาข้ามจังหวัด ใช้งานได้เหมือนระบบ LAN โดยไม่ต้องมี Server มีการสำรองอัตโนมัติย้อนหลังได้ถึง 7 วัน ไม่ต้องกังวลเรื่องข้อมูลสูญหายหรือไวรัสมาทำลายข้อมูล

สำหรับผู้ใช้งานบนระบบ EASY-ACC Cloud ก็จะได้รับการดูแลเช่นเดียวกับหน่วยงานขนาดใหญ่ ไม่ว่าคุณใช้งาน 1 User หรือ 100 Users ทุกคนจะได้รับบริการเช่นเดียวกัน และขอให้คุณได้มั่นใจว่าทุกผลิตภัณฑ์ที่เราได้นำเสนอไปนั้น ได้ผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวด มีการดูแลและตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้การทำงานของคุณสะดวกสบาย ลดภาระในการต้องการดูแลอุปกรณ์ต่างๆ ตัดปัญหาเรื่องข้อมูลสูญหาย หรือไวรัสทำลายข้อมูล หากคุณสนใจที่จะเปิดใช้งาน EASY-ACC Cloud เพียงติดต่อเจ้าหน้าที่ทางไลน์ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงก์นี้

รายละเอียดเพิ่มเติม