ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ลดขั้นตอนในการออกใบกำกับภาษีแบบใหม่ 2557

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2013
  63,474 views

Cashier Handing Credit Card to Customer

มีลูกค้าหลายท่านได้โทรศัพท์ และ อีเมล์เข้ามาปรึกษากับทางบริษัทฯ ว่าจะทำอย่างไรถ้าลูกค้าไม่ได้ต้องการใบกำกับภาษี แต่ต้องการเพียงหลักฐานการซื้อสินค้าเท่านั้น เพราะ ไม่ต้องการบอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ซึ่งผมเองก็มองภาพเห็นถึงความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นในการออกใบกำกับภาษีแน่นอนครับ เช่น ไปซื้อของที่ร้านค้าแห่งหนึ่งต้องขอใบกำกับภาษี เพื่อนำไปเบิกคืนจากบริษัทฯ คุณจะต้องยื่นบัตรประชาชนให้กับทางผู้ขาย เพื่อออกใบกำกับภาษี  จริงๆ แล้วสินค้าที่ซื้อบางอย่างเราอาจจะไม่จำเป็นต้องขอใบกำกับภาษีก็ได้ แต่โดยหลักการแล้วควรจะต้องขอทุกครั้งที่มีการซื้อสินค้า

เมื่อได้กลับมาคิดและหาทางออกให้ลูกค้า ก็มีแนวคิดว่า ถ้าออกใบกำกับภาษีอย่างย่อแทนใบกำกับภาษีเต็มรูป จะเป็นไปได้หรือไม่ ก็ได้ทดลองออกแบบใบกำกับภาษีอย่างย่อ สำหรับโปรแกรมบัญชี EASY-ACC มาลองดู และหลังจากที่ได้ตรวจสอบข้อความและรายละเอียดที่กรมสรรพากรได้บังคับว่าจะต้องแสดงในใบกำกับภาษีอย่างย่อครบถ้วนแล้ว ก็น่าจะทำไปใช้งานจริงได้

29-11-2556 11-41-13

ขั้นตอนในการขออนุมัติออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ

http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/morkor/06.pdf

29-11-2556 11-24-04

สำหรับผู้ที่ต้องการจะออกใบกำกับอย่างย่อในกิจการ จะต้องขออนุญาตจากกรมสรรพากรก่อน โดยใช้แบบคำขออนุมัติ ภ.พ.06

http://download.rd.go.th/fileadmin/tax_pdf/request/PP06_261153.pdf

เอกสารอื่นที่ต้องจัดเตรียมเพิ่มเติมได้แก่

  1. คุณสมบัติโดยย่อของเครื่องบันทึกการเก็บเงิน เช่น ความสามารถของเครื่องบันทึกเก็บเงิน หรือ โปรแกรมที่จะใช้ออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ
  2. รายละเอียดของ รุ่น ยี่ห้อ หมายเลขประจำเครื่อง (Serial Number) และจำนวนเครื่องบันทึกการเก็บเงิน
  3. แผนผังแสดงตำแหน่งการวางเครื่องบันทึกการเก็บเงิน (เป็นแผนที่ภายในร้าน)
  4. แผนผังแสดงระบบการต่อเชื่อมเครื่องบันทึกการเก็บเงินเข้ากับคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ
  5. ตัวอย่างแบบฟอร์มใบกำกับภาษีแบบย่อ และ รายงานการประจำวันที่ออกโดยเครื่องบันทึกการเก็บเงิน เช่น ใบกำกับภาษีอย่างย่อ อย่างเต็ม รายงานสรุปยอดขายประจำวัน