เพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจด้วย EASY-ACC Cloud

EASY-ACC Cloud เป็นบริการคลาวด์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจและองค์กรสามารถบริหารจัดการข้อมูลและกระบวนการธุรกิจของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนในฮาร์ดแวร์เป็นของตนเอง…

อ่านต่อ »

ข่าวดี! สามารถนำ EASY-ACC Flash Drive มาอัพเกรด เป็น EASY-ACC for Win V2 ชุด Standard ได้แล้ว

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 บริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด จะยกเลิกการผลิต EASY-ACC Flash Drive ทั้งโปรแกรมบัญชี EASY-ACC และ โปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างต่อเนื่องสามารถนำอุปกรณ์ EASY-ACC Flash Drive ที่ท่านมีอยู่ มาอัพเกรดเป็นชุดโปรแกรมมาตรฐาน…

อ่านต่อ »

โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC for Windows V2 จัดทำ e-Tax Invoice & e-Receipt ได้ทุกรูปแบบ

โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC for Win V2 ได้ปรับปรุงเพิ่มการทำงาน การออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรองรับทั้งการออก e-Tax Invoice by e-Mail และ e-Tax Invoice & e-Receipt  โดยการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทอนิกส์ทั้ง 2 แบบเสร็จสิ้นภายในโปรแกรม และนำส่งข้อมูลไปยังกรมสรรพากรด้วยตัวคุณเอง…

อ่านต่อ »

e-Tax Invoice by Time Stamp คุณสมบัติใหม่ใน EASY-ACC V2

โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC for Windows V2 หรือ EASY-ACC V2 ตั้งแต่ B42xx ได้เพิ่มคุณสมบัติในการจัดทำ e-Tax Invoice by Email ซึ่งเป็นการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่ง่าย และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ…

อ่านต่อ »

มีอะไรใหม่ใน EASY-ACC V2

EASY-ACC Accounting System for Windows เวอร์ชั่น 2.0 หรือ EASY-ACC V2 ได้พัฒนาเสร็จสมบูรณ์และพร้อมสำหรับการอัพเกรดเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งสิ่งที่ได้รับการเพิ่มเติมและปรับปรุงใน EASY-ACC V2 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้…

อ่านต่อ »

เงินเฟ้อคืออะไร ทำไมเงินเฟ้อสูงถึงต้องขึ้นดอกเบี้ย?

เงินเฟ้อ คือ การวัดว่าราคาของสินค้า (เช่น อาหาร เสื้อผ้า ) และบริการ (เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล) เพิ่มขึ้นเท่าไรเมื่อเวลาผ่านไป โดยทั่วไปเราจะวัดเงินเฟ้อโดยการเปรียบเทียบราคาของสินค้าและบริการในวันนี้กับราคาเมื่อ 1 ปีก่อนหน้า…

อ่านต่อ »

สกสค.มั่นใจใช้ โปรแกรมบัญชี EASY-ACC และ EASY-ACC Cloud บริหารจัดการงานบัญชีทั่วประเทศ 77 จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยถือเป็นนิติบุคคลในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความมั่นใจในโปรแกรมบัญชี EASY-ACC โดยนำไปใช้ในการบริหารจัดการบัญชีของ สกสค. และเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง 77 จังหวัด…

อ่านต่อ »

ครม. ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2565 มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2565

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.2565 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติกำหนดอัตรา ค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2565 ตามที่กระทรวงแรงงาน เสนอตามมติคณะกรรมการค่าจ้าง มีอัตราค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 337 บาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 5.02% โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 เป็นต้นไป โดยแบ่งเป็น 9 อัตรา…

อ่านต่อ »

ปรับธุรกิจหลังวิกฤตไวรัสโควิด

ในยามที่เกิดเหตุการณ์ที่กระทบต่อระบบธุรกิจ จะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เกิดขึ้นเสมอ เช่นการวิกฤตการเงินเมื่อปี พ.ศ.2540 ที่มีผลกระทบไปทั่วโลก ในครั้งนั้นคำว่า Re-Engineering เป็นกระแสและทำให้หลายธุรกิจมีการจัดระเบียบภายในองค์กร เพื่อให้ธุรกิจมีความกระชับ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น…

อ่านต่อ »

การยื่นภาษี ภ.พ.36 คืออะไร และใครมีหน้าที่ต้องยื่นแบบ

กรณีที่คุณจ่ายค่าบริการให้กับนิติบุคคลที่มีที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทย เมื่อคุณต้องการนำค่าใช้บริการเหล่านี้มาบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย เช่น การลงโฆษณาใน Facebook หรือ Google ก็จะต้องยื่นรายการพร้อมชำระภาษีมูลค่าเพิ่มแทนผู้ขายหรือให้บริการ โดยใช้แบบฟอร์ม ภ.พ.36…

อ่านต่อ »