ยื่นเงินสมทบประกันสังคมทางออนไลน์ โดยใช้โปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll

วันที่ 16 กรกฎาคม 2020
  1,482 views

งานบริการหลายอย่างในช่วงนี้ สามารถทำผ่านออนไลน์ได้ จะช่วยลดเวลาและขั้นตอนไปได้อย่างมาก ขั้นตอนไม่ยุ่งยากทำได้ง่ายตามขั้นตอนในคลิปนี้เลยครับ