ยื่น ภงด.1 ผ่านอินเตอร์เน็ตด้วย EASY-ACC Payroll

วันที่ 3 กรกฎาคม 2020
  2,809 views

ในการยื่นแบบการเียภาษี ภงด.1 ปกติจะต้องทำรายการแล้วไปยื่นแบบพร้อมชำระเงินที่สรรพากรพื้นที่ ต้องเดินทางและเสียเวลาในการคอยคิว ตอนนี้เราสามารถใช้โปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll เชื่อมต่อกับระบบการยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ต ช่วยลดเวลาและขั้นตอนลงได้อย่างมากเลยครับ

ก่อนอื่น คุณจะต้องไปสมัครใช้บริการยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์ของสรรพากรก่อน
https://rdserver.rd.go.th/publish/index.php?page=register ให้เลือก สมัครแยกเป็นรายสาขา หลังจากสมัครแล้ว คุณจะได้รับอีเมลแจ้ง User และ Password เพื่อ Login เข้าไปในระบบ

ต่อไปเราต้องดาวน์โหลดโปรแกรม เพื่อใช้สำหรับการโอนย้ายข้อมูลใบแนบ เพราะข้อมูลที่ Export มาจากโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll จะนำไปใช้ทันทีไม่ได้ จะต้องผ่านโปรแกรมของสรรพากร เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนที่จะนำไปยื่นผ่านอินเตอร์เน็ต คลิกดาวน์โหลดที่นี่เลยครับ https://rdserver.rd.go.th/publish/progdownload.php?app=pnd1

สำหรับผู้ติดตั้งบน Win 7 ขึ้นไป จะเจอปัญหาติดตั้งแล้วจะเรียกโปรแกรมไม่ได้ ให้แก้ไขตามวิธีการตามลิ้งค์นี้เลยครับ

http://rdserverdoc.rd.go.th/Manual/e-filling_edit_program78_updateSep26_2016.pdf

สมมุติว่า คุณคำนวณเงินเดือนของพนักงานในเดือนนี้เสร็จแล้ว และต้องการยื่นแบบ ภงด.1 ก็ให้บันทึกรายการในโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll ตามปกติ จากนั้นมาไปที่รายการ Report > จัดทำไฟล์ข้อมูลส่งธนาคาร > แบบยื่น ภงด.1 ก็จะได้ไฟล์ PND1.TXT มา จากนั้นเราก็จะเอาไฟล์นี้หละครับ ไปเรียกผ่านโปรแกรมของสรรพากรเพื่อสร้างใบแนบ ตามขั้นตอนนี้

http://businesssoft.com/support/kb/article/AA-00686/47/

เมื่อเราได้ไฟล์แนบแล้ว ก็ให้ไปที่เว็บไซด์ของสรรพากร www.rd.go.th เลือก บริการอิเลคทอรนิค > ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต > ยื่นแบบออนไลน์ > ยื่นแบบ ภงด.1 ใส่ User Password ให้เรียบร้อย ก็จะเข้ามาที่จอภาพนี้

เข้าไปที่เว็บไซด์สรรพากร www.rd.go.th เลือก บริการอิเล็กทรอนิกส์

คลิกที่ยื่นแบบออนไลน์

คลิกที่ ภงด.1

ใส่ User และ Password ตามที่ได้สมัคร

เมื่อมาถึงขั้นตอนนี้ก็ทำการอัพโหลดไฟล์แนบที่เราได้ทำเตรียมไว้ผ่านอินเตอร์เน็ตได้เลยครับ

หลังที่ Upload แล้ว คุณสามารถที่เลือกชำระเงินผ่านธนาคารได้เลย โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมในบางธนาคาร ซึ่งคุณจะได้รับความสะดวกและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางอีกต่อไป ขั้นตอนอาจจะดูเยอะหน่อย แต่ถ้าได้ลองทำดูแล้วจะไม่ได้ยุ่งยากมากครับ