คุณทราบหรือไม่? ใบกำกับภาษีรูปแบบใหม่บุคคลธรรมดาไม่ต้องแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถ้าต้องการจะให้ร้านค้าออกใบกำกับภาษีจะต้องระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีลงในใบกำกับภาษีด้วย ซึ่งเป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 196 เกี่ยวกับรูปแบบใบกำกับภาษีแบบใหม่ โดยจะผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2557 แต่ได้เลื่อนออกไปเป็นวันที่ 1 มกราคม 2558 โดยสาระสำคัญในใบกำกับภาษีรูปแบบใหม่…

อ่านต่อ »

สัมมนา “การบัญชีกับโปรแกรมบัญชีภาษาไทย EASY-ACC”

บริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC เปิดอบรม “การบัญชีกับโปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC” รุ่นที่ 8 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 12.30-17.00 น. ณ ห้องสิตารมย์ พระนครแกรนด์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ…

อ่านต่อ »

กิจการพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ที่ต้องยื่นแบบรายการภาษี

ปัจจุบัน กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นกิจการที่การเจริญเติบโตมาก แต่ผู้ประกอบการบางส่วนยังไม่มีความเข้าใจเรื่องภาษีอากร ดังนั้นกรมสรรพากรจึงรวบรวมประเภท “ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่” ที่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี…

อ่านต่อ »

ครม.กระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ หักลดหย่อนภาษีได้ 100%

ที่ประชุมครม.เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาในประเทศ โดยกำหนดให้สามารถนำเงินที่จ่ายเป็นค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมสัมมนาภายในประเทศ ให้แก่ลูกจ้าง หรือรายจ่าย ที่จ่ายให้กับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว…

อ่านต่อ »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปทางด้านบัญชี

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปทางด้านบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี…

อ่านต่อ »

โปรแกรมบัญชีช่วยในการบริหารงานอย่างไร

ผู้บริหารรุ่นใหม่จะใช้โปรแกรมบัญชีช่วยในการทำงาน โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่บันทึกลงไปในโปรแกรม ถูกนำมาประมวลผลและสรุปเป็นรายงานเพื่อวางแผนในการดำเนินธุรกิจ…

อ่านต่อ »

ทำไมคนใช้โปรแกรมกลัวที่จะอัพเกรดเวอร์ชั่น

หลายคนที่ใช้ คอมพิวเตอร์ หรือ Smart Phone ก็จะมีติดตั้งโปรแกรมไปบนเครื่องเหล่านั้นเพื่อใช้งาน และเมื่อใช้งานไปสักระยะ ก็จะมีแจ้งว่าตอนนี้มีเวอร์ชั่นใหม่แล้ว ให้ทำการอัพเกรดเวอร์ชั่นโปรแกรมให้เป็นรุ่นใหม่ๆ บางคนก็ทำการอัพเกรดทันที แต่บางคนกลัวไม่กล้าที่จะทำ…

อ่านต่อ »

บิซิเนส ซอฟต์ จัดเตรียมบริการแบบไร้ข้อจำกัด รองรับปัญหาทุกรูปแบบ

จากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่กรุงเทพเมื่อปี พ.ศ. 2554 บริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัดก็ประสพปัญหาอุทกภัยด้วยเช่นกัน อันเป็นทำให้ผู้ใช้งานโปรแกรมจำนวนมากไม่ได้รับการบริการ และปัญหาบางกรณี อาทิ แผ่นโปรแกรมติดตั้งเสีย ไม่สามารถที่จะแก้ไขให้ได้เนื่อจากจะต้องส่งแผ่น Protection กลับมาแก้ไขที่บริษัทฯ…

อ่านต่อ »

ธุรกิจปีหน้าต้องปรับตัวอะไรบ้าง

เรื่องแรก หลายท่านคงรับทราบเกี่ยวกับใบกำกับภาษีแบบใหม่ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 197 กันแล้ว ความยุ่งยากในการออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ซื้อ หรือแม้แต่ตัวผู้ซื้อที่ต้องการใบกำกับภาษีก็คงจะเพิ่มมากขึ้น แต่เดิมเมื่อต้องการจะให้ผู้ขายออกใบกำกับภาษี…

อ่านต่อ »