โปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll รองรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2560 พร้อมให้อัพเดท “ฟรี”

ตามที่ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่องพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยให้มีผลบังคับใช้สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป…

อ่านต่อ »

ครม. มีมติอนุมัติให้เงินบริจาคช่วยน้ำท่วมภาคใต้ลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า

คณะรัฐมนตรี มีมติให้บุคคลหรือองค์กรที่บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า ของมูลค่าที่บริจาคจากปกติที่ลดหย่อนได้เพียง 1 เท่า กรณีบุคคลธรรมดาหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 10 % ของรายได้สุทธิ…

อ่านต่อ »

เที่ยวสงกรานต์ได้ลดหย่อนภาษี 9-17 เม.ย.นี้ พร้อมต่ออายุกระตุ้นท่องเที่ยวอีก 1 ปี

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในส่วนของการรับประทานอาหารนอกบ้าน โดยให้ประชาชนสามารถนำใบกำกับภาษีที่ได้จากทางร้านอาหารที่ไปใช้บริการในช่วงวันที่ 9-17 เม.ย.59 นำไปหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท…

อ่านต่อ »

สรรพากรเสนอเพิ่มหักค่าลดหย่อนค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็น 100,000 ในปี 2560

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยการเสนอทางเลือกการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ในช่วงเดือนมีนาคมนี้ เพื่อให้บังคับใช้ทันภายในปีภาษี 2560 โดยมีแนวทางในการเพิ่มวงเงินหักค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล จาก 60,000 บาท เป็น…

อ่านต่อ »

บิซิเนส ซอฟต์เพิ่มช่องทางการติดต่อง่ายขึ้นผ่านทาง LINE@

ทุกวันนี้ LINE ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของผู้คนโลกยุคโซเชียลไปแล้ว ทราบหรือไม่ว่าประเทศไทยมีผู้ LINE มากกว่า 33 ล้านคน เป็นอันดับสองของโลกรองจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีผู้ใช้งาน 58 ล้านคน และมีผู้ใช้ทั่วโลกรวมกันมากกว่า 560 ล้านคน (ข้อมูลเมื่อ ก.ค.58) …

อ่านต่อ »

บริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด ส่งมอบโปรแกรม EASY-ACC ให้กับ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2558 บริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด ได้ส่งมอบโปรแกรมบัญชี EASY-ACC ให้กับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สำหรับใช้ในการเรียนการสอนจำนวน 100 Users โดยมี ผศ.เอมอร แสวงโรตม์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกรรมการรับมอบ…

อ่านต่อ »

เตรียมพร้อมรับมือการตรวจสอบภาษี ปี 2558

ในปี 2558 กรมสรรพากรจะเข้มงวดกวดขันตามนโยบายสำคัญ คือ ‘นโยบายการตรวจสอบภาษี’ จะมีการตรวจสอบผู้ที่เสียภาษีไม่ถูกต้องโดยเน้นให้ตรวจสอบภาษีให้ทั่วถึง การที่มีการกำหนดนโยบายนี้ขึ้นมาโดยมีสาเหตุมาจาก…

อ่านต่อ »

คุณทราบหรือไม่? ใบกำกับภาษีรูปแบบใหม่บุคคลธรรมดาไม่ต้องแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถ้าต้องการจะให้ร้านค้าออกใบกำกับภาษีจะต้องระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีลงในใบกำกับภาษีด้วย ซึ่งเป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 196 เกี่ยวกับรูปแบบใบกำกับภาษีแบบใหม่ โดยจะผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2557 แต่ได้เลื่อนออกไปเป็นวันที่ 1 มกราคม 2558 โดยสาระสำคัญในใบกำกับภาษีรูปแบบใหม่…

อ่านต่อ »

สัมมนา “การบัญชีกับโปรแกรมบัญชีภาษาไทย EASY-ACC”

บริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC เปิดอบรม “การบัญชีกับโปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC” รุ่นที่ 8 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 12.30-17.00 น. ณ ห้องสิตารมย์ พระนครแกรนด์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ…

อ่านต่อ »

กิจการพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ที่ต้องยื่นแบบรายการภาษี

ปัจจุบัน กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นกิจการที่การเจริญเติบโตมาก แต่ผู้ประกอบการบางส่วนยังไม่มีความเข้าใจเรื่องภาษีอากร ดังนั้นกรมสรรพากรจึงรวบรวมประเภท “ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่” ที่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี…

อ่านต่อ »