ขึ้นทะเบียนขอเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว รับสิทธิประโยชน์สำหรับ SMEs

SMEs ที่ขึ้นทะเบียนขอเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว จะได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษี ถึง 15 มีนาคม 2559 นี้เท่านั้น ตามที่ได้มีประกาศพระราชกำหนดการยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ.2558 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร…

อ่านต่อ »

SME มาขึ้นทะเบียนทำบัญชีถูกต้อง ไม่โดนสอบภาษีย้อนหลัง เริ่ม 1 ม.ค.59

ของขวัญปีใหม่ที่รัฐบาลมอบให้กับ SME โดยให้บริษัท ห้าง ร้าน ที่สนใจไปขึ้นทะเบียนไว้กับกรมสรรพากรว่าจะทำบัญชีอย่างถูกต้อง โปร่งใส ก็จะได้รับการยกเว้นการตรวจสอบรายการค้าที่เกิดขึ้นก่อน 1 มกราคม 2559 และเริ่มบันทึกรายการอย่างถูกต้องตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไปจะไม่มีการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง…

อ่านต่อ »

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2558 (การให้หักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศ)

ผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ซื้อสินค้าระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 หรือชำระค่าบริการและใช้บริการระหว่างวันที่ 25-31 ธันวาคม 2558 จากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถนำเงินค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการที่ได้จ่ายไปนั้น มาหักเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษี…

อ่านต่อ »

สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับ SMEs ปี 2558

ภายในปี 2558 ประเทศในกลุ่มอาเซียนจำนวน 10 ประเทศ จะได้มีการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) หรือที่เรียกว่า AEC ซึ่งสำหรับประเทศไทยแล้ว การรวมตัวดังกล่าวนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น…

อ่านต่อ »

สิทธิของผู้เสียภาษีที่ควรทราบ

ผู้ที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนดมีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษี ตามกฏหมายได้ให้สิทธิของผู้มีหน้าที่เสียภาษีโดยสรุปดังนี้ 1. การผ่อนชำระภาษี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามแบบ ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91 ที่มีจำนวนเกินกว่า 3,000 บาท…

อ่านต่อ »

น้ำมันรถหักภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่ได้กันแน่

น้ำมันที่เติมไปบนรถยนต์แต่ละประเภทมีเงื่อนไขในการนำไปเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่มที่แตกต่างกัน บางประเภทหักได้บางประเภทหักไม่ได้ มาดูกันว่ารถยนต์และน้ำมันแบบไหนที่หักภาษีมูลค่าเพิ่มได้บ้าง…

อ่านต่อ »

ซื้อของไม่มีบิลทำอย่างไรให้หักเป็นค่าใช้จ่ายได้

เมื่อไปซื้อของหรือจ้างคนมาทำงานให้กับกิจการ ปรากฏว่าร้านที่ซื้อของไม่มีบิลหรือคนที่จ้างมาไม่ใช่บริษัท เช่น จ้างวินมอเตอร์ไซด์ไปส่งเอกสาร พนักงานเรียกแท็กซี่ไปหาลูกค้า ฯลฯ กรณีเช่นนี้อาจจะดูเหมือนว่าไม่สามารถทำมาหักเป็ค่าใช้จ่ายได้ แต่จริงๆ แล้วสามารถทำได้…

อ่านต่อ »

ซื้อรถหรูในนามบริษัท ซื้อเงินสดหรือเงินผ่อนดีกว่า

การซื้อรถเก๋งที่มีราคาสูงหรือรถหรูไว้ใช้โดยจดทะเบียนในนามบริษัท ตามกฏหมายจะสามารถนำไปหักค่าเสื่อมได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยจะต้องแบ่งหักเป็นค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่า 5 ปี ถ้าจะซื้อรถเก๋งที่ราคาเกินกว่า 1 ล้านบาท มาดูกันว่าซื้อรถเป็นเป็นเงินสดหรือเงินผ่อนจึงจะได้ประโยชน์สูงสุด…

อ่านต่อ »

มาเรียนรู้ภาษาอังกฤษทางภาษีไว้ใช้ติดต่อธุรกิจกันดีกว่า

เมื่อเราเข้าสู่ระบบ AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน) คงจะต้องพบปะกับนักธุรกิจชาวต่างชาติมากขึ้น มาเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษทางภาษีไว้ใช้ติดต่อธุรกิจกันดีกว่า…

อ่านต่อ »

หักลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรกคุณได้ใช้หรือยัง

แต่เดิมผู้ที่ซื้อบ้าน “เงินผ่อน” สามารถนำดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมมาหักลดหย่อนภาษีได้ แต่ผู้ที่ซื้อบ้าน “เงินสด” ไม่สามารถใช้สิทธิใด ๆ ในการลดหย่อนภาษี ทราบหรือไม่ว่าถ้าคุณซื้อบ้านเป็น “เงินสด” มีสิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึงปีละ 100,000 บาท เป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน…

อ่านต่อ »