มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2558 (การให้หักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศ)

ผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ซื้อสินค้าระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 หรือชำระค่าบริการและใช้บริการระหว่างวันที่ 25-31 ธันวาคม 2558 จากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถนำเงินค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการที่ได้จ่ายไปนั้น มาหักเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษี…

อ่านต่อ »

สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับ SMEs ปี 2558

ภายในปี 2558 ประเทศในกลุ่มอาเซียนจำนวน 10 ประเทศ จะได้มีการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) หรือที่เรียกว่า AEC ซึ่งสำหรับประเทศไทยแล้ว การรวมตัวดังกล่าวนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น…

อ่านต่อ »

สิทธิของผู้เสียภาษีที่ควรทราบ

ผู้ที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนดมีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษี ตามกฏหมายได้ให้สิทธิของผู้มีหน้าที่เสียภาษีโดยสรุปดังนี้ 1. การผ่อนชำระภาษี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามแบบ ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91 ที่มีจำนวนเกินกว่า 3,000 บาท…

อ่านต่อ »

น้ำมันรถหักภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่ได้กันแน่

น้ำมันที่เติมไปบนรถยนต์แต่ละประเภทมีเงื่อนไขในการนำไปเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่มที่แตกต่างกัน บางประเภทหักได้บางประเภทหักไม่ได้ มาดูกันว่ารถยนต์และน้ำมันแบบไหนที่หักภาษีมูลค่าเพิ่มได้บ้าง…

อ่านต่อ »

ซื้อของไม่มีบิลทำอย่างไรให้หักเป็นค่าใช้จ่ายได้

เมื่อไปซื้อของหรือจ้างคนมาทำงานให้กับกิจการ ปรากฏว่าร้านที่ซื้อของไม่มีบิลหรือคนที่จ้างมาไม่ใช่บริษัท เช่น จ้างวินมอเตอร์ไซด์ไปส่งเอกสาร พนักงานเรียกแท็กซี่ไปหาลูกค้า ฯลฯ กรณีเช่นนี้อาจจะดูเหมือนว่าไม่สามารถทำมาหักเป็ค่าใช้จ่ายได้ แต่จริงๆ แล้วสามารถทำได้…

อ่านต่อ »

ซื้อรถหรูในนามบริษัท ซื้อเงินสดหรือเงินผ่อนดีกว่า

การซื้อรถเก๋งที่มีราคาสูงหรือรถหรูไว้ใช้โดยจดทะเบียนในนามบริษัท ตามกฏหมายจะสามารถนำไปหักค่าเสื่อมได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยจะต้องแบ่งหักเป็นค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่า 5 ปี ถ้าจะซื้อรถเก๋งที่ราคาเกินกว่า 1 ล้านบาท มาดูกันว่าซื้อรถเป็นเป็นเงินสดหรือเงินผ่อนจึงจะได้ประโยชน์สูงสุด…

อ่านต่อ »

มาเรียนรู้ภาษาอังกฤษทางภาษีไว้ใช้ติดต่อธุรกิจกันดีกว่า

เมื่อเราเข้าสู่ระบบ AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน) คงจะต้องพบปะกับนักธุรกิจชาวต่างชาติมากขึ้น มาเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษทางภาษีไว้ใช้ติดต่อธุรกิจกันดีกว่า…

อ่านต่อ »

หักลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรกคุณได้ใช้หรือยัง

แต่เดิมผู้ที่ซื้อบ้าน “เงินผ่อน” สามารถนำดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมมาหักลดหย่อนภาษีได้ แต่ผู้ที่ซื้อบ้าน “เงินสด” ไม่สามารถใช้สิทธิใด ๆ ในการลดหย่อนภาษี ทราบหรือไม่ว่าถ้าคุณซื้อบ้านเป็น “เงินสด” มีสิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึงปีละ 100,000 บาท เป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน…

อ่านต่อ »

มาเข้าใจคำว่า GDP กันดีกว่า

เมื่อได้ยินคำว่า GDP ปีนี้จะเพิ่มขึ้นเท่านี้ จะลดลงเท่านั้น ทราบหรือไม่ว่า GDP คืออะไร? GDP หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ย่อมาจาก Gross Domestic Product หมายถึง มูลค่าตลาดของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตในประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ…

อ่านต่อ »

เตรียมพร้อมรับมือการตรวจสอบภาษี ปี 2558

ในปี 2558 กรมสรรพากรจะเข้มงวดกวดขันตามนโยบายสำคัญ คือ ‘นโยบายการตรวจสอบภาษี’ จะมีการตรวจสอบผู้ที่เสียภาษีไม่ถูกต้องโดยเน้นให้ตรวจสอบภาษีให้ทั่วถึง การที่มีการกำหนดนโยบายนี้ขึ้นมาโดยมีสาเหตุมาจาก…

อ่านต่อ »