fbpx

ไม่มีสินค้าในตะกร้า
 

อัพเกรดโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll for Win V2.0


 

 

 

 

 

สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll ทุกเวอร์ชั่น สามารถที่จะทำการอัพเกรด จากเวอร์ชั่นที่ใช้งานอยู่ มาเป็นโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll for Windows V2.0 โดยคุณสมบัติที่โปรแกรมได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมขึ้นมา และลดข้อจำกัดต่างๆ จากเวอร์ชั่นเดิม ซึ่งจะช่วยให้คุณใช้งานโปรแกรมได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น อาทิเช่น

 • รองรับการทำงานบน Windows 7/8/10 หรือใหม่กว่า

 • ระบบเอกสารที่ครอบคลุมงานในระบบเงินเดือนและค่าแรง ได้อย่างครบถ้วน อาทิ พิมพ์ใบแจ้งเงินได้ (Payslip), แบบยื่นรายการประจำเดือน ได้แก่ แบบยื่นรายการ ภ.ง.ด.1, แบบยื่นรายการ สปส.1-10 ,รายการนำส่งเงินสะสมกองทุน ,แบบยื่นรายการประจำปี ได้แก่ ใบรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย, แบบยื่นรายการ ภ.ง.ด. 1ก. ,แบบยื่นรายการ ภ.ง.ด.91

 • การจัดทำใบแจ้งเงินเดือนให้พนักงานในรูปของ E-Payslip และยังส่ง หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย, แบบช่วยกรอก ภงด.91 ให้กับพนักงานทางอีเมลได้อีกด้วย
 • จัดพิมพ์ รายงานเงินกองทุนทดแทน กท.20 โดยอัตโนมัติ (กรณีบันทึกรายได้พนักงานครบทั้ง 12 เดือน)
 • เก็บประวัติรายได้ รายการหัก ของพนักงานอย่างละเอียดตลอดปี
 • รองรับการคำนวณภาษีตามประกาศล่าสุด และปรับเปลี่ยนเองได้ในอนาคตเมื่อมีการประกาศใช้ อาทิ ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
 • จัดทำข้อมูลเงินเดือนผ่านธนาคาร รวมถึงข้อมูลสมทบประกันสังคม และข้อมูลภาษีสำหับจ่ายภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต (โปรแกรม RD Prep)
 • การออกแบบรายงาน และ แบบฟอร์มใบกำกับต่างๆด้วยตนเอง

 • รองรับการพิมพ์รายงานบนเครื่องพิมพ์ ทุกรุ่นทุกแบบ

 • สามารถเปลี่ยนกิจการได้ทันทีในขณะทำงาน และ กำหนดฟอร์มรายงานให้แต่ละกิจการแตกต่างกันได้

 • ระบบ Auto Update ที่จะแจ้งเตือนให้ทราบเมื่อโปรแกรมมีการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ (เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานมีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เนต)

 • การเรียกดูรายงานแบบตาราง (Grid Data) สามารถจัดเรียงลำดับ กำหนดกลุ่มข้อมูล กำหนดข้อมูลที่จะแสดง หรือ สร้างเงื่อนไขการคัดกรองข้อมูลเพื่อดูเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เหตุผลสำคัญที่เป็นข้อพิจารณาในการอัพเกรด

 • รองรับระเบียบตามประกาศของอธิบดีกรมสรรพากรปีปัจจุบัน

 • รองรับการทำงานบน Windows 7/8/10 และ Windows รุ่นใหม่ๆ ในอนาคต

 • ออกแบบมาสำหรับเทคโนโลยี่ในปัจจุบัน และรองรับการพัฒนาต่อไปในอนาคต

 • มีความสามารถในการทำงานที่ซับซ้อน มีความยืดหยุ่น แต่ใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย

 • ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ทุกประเภทที่ทำงานบน Microsoft Windows

 • สำรองข้อมูลลงบนฮาร์ดดิสก์ Flash Drive หรือ สื่อข้อมูลภายนอกชนิดอื่นๆ


รองรับ E-Payslip

โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll for Windows V2.0 สามารถจัดส่งใบแจ้งเงินเดือนในรูปแบบของ E-Payslip โดยจะส่งเอกสารในรูปแบบของ E-Mail ให้กับพนักงาน ทุกเอกสารจะถูกเข้ารหัสตามข้อมูลของพนักงานแต่ละคน เช่น วันเดือนปีเกิด, เลขบัตรประชาชน, หรือ เลขบัญชีธนาคาร ก็ได้ ลดขั้นตอนในการแจก ลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร

 


มั่นใจเรื่องความถูกต้องในการใช้งาน ด้วยมาตรฐาน EASY-ACC

ทุกส่วนของโปรแกรมได้รับการตรวจสอบอย่างพิถีพิถัน และ เอาใจใส่เป็นอย่างดี เพื่อให้คุณสามารถจัดการงานด้านเงินเดือนได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบของอธิบดีกรมสรรพากร ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และจากประสบการณ์กว่า 30 ปีในการพัฒนาโปรแกรม บิซิเนสซอฟต์ ให้ความสำคัญของข้อมูลของลูกค้าทุกคน ก่อนที่โปรแกรมจะเริ่มวางจำหน่าย จะต้องผ่านการทดสอบการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน มีการทดสอบการทำงานทุกส่วนทั้งทดสอบในการใช้งานจริง นอกจากนี้โปรแกรมจะยังมีการพัฒนาเพิ่มเติม การทำงานใหม่ๆของโปรแกรม ไปอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถทำการตรวจเช็คเพื่อปรับปรุงโปรแกรมได้ทันที (เมื่อเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต) ช่วยให้โปรแกรมของคุณมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา


ความต้องการของฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสม

 • รองรับ Windows 7/8/10 หรือ ใหม่กว่า

 • Intel or AMD processor 1.6 GHz หรือ มากกว่า

 • หน่วยความจำ RAM 2 Gb. หรือสูงกว่า

 • 150 MB. free disk space for installation

 • จอภาพแสดงผลความละเอียด 1024x768 หรือสูงกว่า

 • เครื่องพิมพ์ทุกรุ่น-ทุกยี่ห้อ ที่สามารถติดตั้งและใช้งานบน Windows ได้ (Inkjet, Laser Jet) ในกรณีที่ต้องการพิมพ์ใบ Pay Slip ที่มีสำเนาในตัวจะต้องใช้เป็นเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix เท่านั้น


ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ

คุณสมบัติ

for Windows

for DOS

ชนิดของการแสดงผล

กราฟิกโหมด

เท็กซ์โหมด

การควบคุมการทำงาน

เมาส์และคีย์บอร์ด

คีย์บอร์ด

แสดงผลเป็นภาษาไทย

ระบบความช่วยเหลือทุกขั้นตอนการทำงาน

ติดตั้งใช้งานได้ทั้งแบบ Standalone และระบบ LAN

การ์ดจอที่รองรับการใช้งาน

ทุกประเภท

ตั้งแต่AGPลงมา

เครื่องพิมพ์ที่ใช้งานร่วมกับโปรแกรม

DOT,Ink Jet,Laser

DOT Matrix

พิมพ์ใบแจ้งเงินเดือน (PAYSLIP)ลงฟอร์มสำเร็จรูปหรือกระดาษ A4

รองรับระเบียบตามประกาศของอธิบดีกรมสรรพากร

นำส่ง ภงด. 1 / ภงด. 1 ก ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

นำเข้าข้อมูลจากเครื่องรูดบัตร หรือ เครื่องสแกนนิ้วมือ

ใช้ B-TREE Filer เป็นระบบฐานข้อมูล

รองรับการทำงานบน Windows 7/8/10 หรือใหม่กว่า

 

รองรับค่าลดหย่อนที่เพิ่มขึ้นตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรปีปัจจุบัน

 

สำรองข้อมูลลง Flash Drive หรือสื่อภายนอกชนิดอื่นๆ

 

แบบยื่นนำส่งตรงตามระเบียบกรมสรรพากรปีปัจจุบัน

 

ใส่ภาพพนักงานลงในแฟ้มข้อมูล

 

มีการรายงานแบบตาราง

 

แก้ไข หรือ ปรับรูปรายงาน /สลิปเงินเดือนได้ตามความต้องการ

 

รองรับการนำส่งข้อมูลผ่านธนาคารทุกธนาคาร

 

ดูรายงานพร้อมกันได้หลายรายงานในเวลาเดียวกัน

 

ขยายย่อรายงานบนจอภาพได้

 

รองรับการเชื่อมต่อโปรแกรมผ่านอินเตอร์เน็ต

 

นำข้อมูลออกเป็น Excel / HTML / Text File

 

คัดกรองเพิ่มเงื่อนไขเฉพาะรายการที่ต้องการแสดงในรายงาน

 


ขั้นตอนง่ายๆ ในการอัพเกรด

สำหรับท่านที่ใช้โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll ทุกรุ่น มีความประสงค์ที่จะทำการอัพเกรดเป็น EASY-ACC Payroll for Windows V2.0 สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่และแจ้ง Serial Number ของท่านทางหมายเลข 0-2971-4444 ในวันและเวลาทำการ หรือกรอกรายละเอียดการอัพเกรดลงใน >> แบบฟอร์มการอัพเกรด << แล้วส่งมาที่บริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด โดยท่านสามารถ คลิกที่นี่ เพื่อชำระเงินผ่านเว็บ เมื่อทางบริษัทตรวจสอบข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้วก็จะดำเนินการส่งชุดอัพเกรดให้กับท่านทันที
 
 
 
 
หมายเหตุ
- บริษัทฯ จะหยุดการพัฒนาโปรแกรม EASY-ACC Payroll for Win V1.0 ตั้งแต่ 31 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป การปรับปรุงเพิ่มการทำงานใหม่ๆ จะมีในเฉพาะ EASY-ACC Payroll for Win V2.0 เท่านั้น อาทิ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการคิดภาษี, ประกันสังคม, การนำส่งข้อมูลของธนาคารต่างๆ ฯลฯ ขอให้ท่านได้ทำการอัพเกรดโปรแกรมแต่เนิ่นๆ และจะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติทันที เมื่อมีการประกาศใช้.