โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป โปรแกรมเงินเดือน
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป โปรแกรมเงินเดือน
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป โปรแกรมเงินเดือน
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป โปรแกรมเงินเดือน
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป โปรแกรมเงินเดือน


โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป ครอบคลุมงานในธุรกิจได้ครบถ้วน ประกอบด้วย โปรแกรมบัญชีแยกประเภท สินค้าคงคลัง เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ออกใบกำกับ และสั่งซื้อสินค้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร 
โปรแกรมบัญชีเงินเดือน รองรับการจ่ายเงินทุกรูปแบบ คำนวณรายได้และภาษี จัดทำ ภ.ง.ด.1 /1ก /91 Payslip จ่ายผ่านธนาคาร ฯลฯ ใช้ร่วมกับเครื่องบันทึกเวลา และ โปรแกรมบัญชี EASY-ACC
เหมาะสำหรับกิจการค้าปลีกที่เน้นความสะดวกรวดเร็ว เช่น มินิมาร์ท ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านอาหาร ปั๊มน้ำมัน ฯลฯ ใช้ควบคุมลิ้นชักเก็บเงินและอุปกรณ์เสริม POS ใช้งานร่วมกับโปรแกรมบัญชี EASY-ACC ได้

E-MAIL SIGN UP เกี่ยวกับเรา โปรแกรมบัญชี EASY-ACC BUSINESS SOFT
© 2016 Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851