โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป โปรแกรมเงินเดือน
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป โปรแกรมเงินเดือน
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป โปรแกรมเงินเดือน
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป โปรแกรมเงินเดือน
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป โปรแกรมเงินเดือน


เป็นโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปที่ครอบคลุมงานในธุรกิจได้ครบถ้วน ประกอบด้วย โปรแกรมบัญชีแยกประเภท สินค้าคงคลัง เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ออกใบกำกับ และสั่งซื้อ
โปรแกรมบัญชีเงินเดือน รองรับการจ่ายเงินทุกรูปแบบ พิมพ์แบบยื่น  ภ.ง.ด.1 /1ก. /91 Payslip จ่ายผ่านธนาคาร ฯลฯ ใช้ร่วมกับเครื่องบันทึกเวลาได้
สำหรับกิจการค้าปลีก และบริการทุกประเภท ควบคุมเงินสดเข้า-ออก พิมพ์ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ใช้ร่วมกับโปรแกรมบัญชี EASY-ACC ได้

E-MAIL SIGN UP OUR COMPANY OUR PRODUCT BUSINESS SOFT
© 2014 Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851