fbpx

ไม่มีสินค้าในตะกร้า
 

อัพเกรด EASY-ACC Accounting System for Windows V2


 

 

 

 

 

ทุกเรื่องงานบัญชี ให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ

โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC Accounting System for Windows V1 เริ่มวางจำหน่ายเมื่อปี พ.ศ. 2550 โปรแกรมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจนถึงปัจจุบัน และนี่เป็นครั้งแรกในรอบ 15 ปีที่เรามีการอัพกรด เนื่องจากรูปแบบการทำธุรกิจตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก EASY-ACC for Windows V2 ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมการทำงานใหม่ในทุก ๆ ส่วน รองรับธุรกิจที่ต้องการข้อมูลที่ครบถ้วนและละเอียดมากขึ้น แต่ยังคงความง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน อาทิ :-  
  • ขยายความยาวชื่อ ที่อยู่ เลขที่เอกสารต่าง ๆ
  • ระบบสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets) พร้อมคำนวณค่าเสื่อมราคาอัตโนมัติตลอดทั้งปี
  • รองรับการรับ-จ่ายเงินทุกรูปแบบ เงินสด เช็ค บัตรเครดิต โอนเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ส่วนลด
  • จัดพิมพ์ใบแนบ ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 
  • นำข้อมูล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ไปยังโปรแกรม RDPrep 
  • เลือกรูปแบบ พ.ศ ค.ศ. ได้ และกำหนดรูปแบบได้ทั้ง 2 หลัก หรือ 4 หลัก
  • รายงานแบบตารางระบบอัจริยะ จดจำการตั้งค่าครั้งล่าสุดให้อัตโนมัติ
  • ฯลฯ 

การอัพเกรดในแต่ละครั้ง โปรแกรมจะสามารถรองรับการทำงานไปได้ไม่ต่ำกว่า 10 ปี ดังนั้น การตัดสินใจอัพเกรดครั้งนี้จึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ช่วยลดภาระการทำงานของท่านได้แน่นอน


ไม่ใช่แค่อัพเกรด เราเพิ่มความสมบูณ์แบบให้โปรแกรมบัญชี

การต่อยอดพัฒนาการโปรแกรมในแต่ละครั้ง คุณจะได้รับสิ่งที่ดีขึ้นและทันสมัยขึ้น ลดข้อจำกัดในการทำงานจากโปรแกรมรุ่นเดิม เปลี่ยนแปลงไปตามวิธีการจัดการธุรกิจให้เหมาะสมทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมด้วยการทำงานใหม่ๆ ที่จะช่วยให้การบริการจัดการทำได้สะดวก รวดเร็ว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ใหม่... มาพร้อมระบบสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets)

ช่วยในการบริหารจัดการทรัพย์สินของกิจการ อาทิ อาคาร เครื่องใช้สำนักงาน รถยนต์ เครื่องจักร ฯลฯ คุณจะทราบได้ทันทีว่า ในกิจการมีอะไรบ้าง มูลค่า ณ ปัจจุบันเท่าไร โปรแกรมจะคำนวณและสร้างรายการค่าเสื่อมราคาในสมุดรายวันทั่วไปให้โดยอัตโนมัติตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องบันทึกรายการใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

โอนข้อมูล ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด 53 ไปยังโปรแกรม RDPrep

ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่บันทึกจากโปรแกรม สามารถจัดทำใบแนบ ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 ได้ทันที และสามารถนำข้อมูลออกไปยังโปรแกรมโอนย้าย RDPrep ของสรรพากรและใช้ยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ตได้ทันที ช่วยให้คุณยื่นภาษีได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และลดขั้นตอนการทำงาน
 

การใช้งานที่ทันสมัย เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน

ทุกโปรแกรมได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม ใช้โปรแกรมมีความทันสมัย งานต่อการใช้งาน อาทิ รายงานแบบตารางอัจฉริยะที่จะจดจำค่าที่ตั้งไว้ล่าสุด ไม่ต้องมาปรับตั้งค่าเองทุกครั้งอีกต่อไป, ขยายความยาวของข้อมูลทุกส่วน ให้บันทึกรายละเอียดได้มากขึ้น เช่น ชื่อสินค้า ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ที่อยู่ เลขที่ใบกำกับ/เลขที่ใบสำคัญต่าง ๆ, รองรับการรับ-จ่ายเงินทุกรูปแบบ เช็ค เงินสด บัตรเครดิต โอนเงิน ส่วนลด ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, เลือกรูปแบบการบันทึกใช้เป็น พ.ศ. หรือ ค.ศ. ได้ ฯลฯ คลิกดูรายละเอียดการปรับปรุง >
 

  

ขั้นตอนง่าย ๆ ในการอัพเกรด

สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมบัญชี EASY-ACC for Windows ทุกรุ่น มีความประสงค์ที่จะทำการอัพเกรดด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
1) ติดต่อเจ้าหน้าที่ทางไลน์ @businesssoft แจ้งเลข Serial (S/N) ของโปรแกรมที่ใช้งาน ชื่อกิจการ และอีเมล ที่ลงทะเบียนให้กับเจ้าหน้าที่
2) หรือ กรอกแบบฟอร์ม ระบุรายละเอียด และ โอนเงินชำระค่าอัพเกรดตามรายละเอียดในแบบฟอร์ม (โปรดระบุอีเมลที่จะจัดส่งให้ชัดเจน) ถ่ายรูปหรือสแกนเอกสารทั้งหมดมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ ส่งทางไลน์ @businesssoft
3) รอรับลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรมและรหัสติดตั้ง "ชุดใหม่" ทางอีเมล

สอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 0-2971-4444 (อัตโนมัติ 20 สาย) ในวันและเวลาทำการ หรือ กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการอัพเกรดแล้วส่งมาที่บริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด ทางไลน์ @businesssoft หรือ อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  
  
ราคาอัพเกรดโปรแกรมจาก EASY-ACC for Windows เวอร์ชั่นเดิม ราคา
 โปรแกรมบัญชี EASY-ACC Accounting System รุ่น Standard และ Network 16,000 8,000.00 
 โปรแกรมบัญชีแยกประเภท EASY-ACC (GL) 4,000 2,000.00 
 โปรแกรมสินค้าคงคลัง EASY-ACC (IC) 4,000 2,000.00 
 โปรแกรมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย EASY-ACC (AP) 4,000 2,000.00 
 โปรแกรมลูกหนี้และรายได้ EASY-ACC (AR) 4,000 2,000.00 
 ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม