Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

เครื่องพิมพ์และการตั้งค่า

1 การเรียก Template ที่โปรแกรมกำหนดไว้กลับมา

กรณีที่คุณมีการแก้ไข Template รายงานแล้วเกิดความผิดพลาด สามารถที่จะเรียก Template เดิมที่โปรแกรมมีการกำหนดค่าไว้กลับมาได้…

2 ไม่สามารถสั่งพิมพ์งานได้หลังจาก Windows Update

สำหรับลูกค้าที่ใช้งานบน Windows 7 , 8 , 10 กับเครื่องพิมพ์ EPSON DotMatrix ( ชนิดหัวเข็ม ) หลังจากมีการทำ Windows Update แล้ว…

3 ปรับแต่งรายงานให้พิมพ์รายรายละเอียดเพิ่มขึ้นมากกว่า 1 บรรทัด

รายงานที่โปรแกรมได้กำหนดไว้ให้นั้น บางรายงานอาจจะมีรายละเอียดที่พิมพ์ขาดไปไม่ครบถ้วน เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องของขนาดกระดาษ…

4 ปรับรูปแบบการพิมพ์รายงานแบบตารางให้พิมพ์แบบพื้นขาว

ในการพิมพ์รายงานแบบตารางโปรแกรมจะกำหนดค่าในการพิมพ์เป็นมาตรฐานไว้ (ตามรูป) ถ้าพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์แบบ…

5 สร้างเท็มเพลตใบกำกับ (หรือรายงาน) ไว้ใช้ได้หลายๆ รูปแบบแบบไม่จำกัด

ใบบางกิจการที่มีการใช้งานใบกำกับไว้หลายรูปแบบ ท่านสามารถสร้างเท็มเพลตใบกำกับหรือรายงาน…

6 วิธีการปรับตำแหน่งวันที่ของเช็ค (เฉพาะ EASY-ACC B3503 ขึ้นไป)

โปรแกรม EASY-ACC for Windows ตั้งแต่ B3503 มีการแสดงวันที่ในเช็ค จากรูปแบบ วัน/เดือน/ปี เป็น DDMMYYYY เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบเช็คในปัจจุบัน…

7 การกำหนด Template_dot_9x11 สำหรับเครื่องพิมพ์ชนิดแคร่สั้น 9x11 กระดาษต่อเนื่อง

สำหรับผู้ที่ต้องการพิมพ์รายงานจากโปรแกรมผ่านทางเครื่องพิมพ์แบบ DOT MATRIX ชนิดแคร่สั้น ให้ดาวน์โหลดชุด…

8 การติดตั้ง Template สำหรับเครื่องพิมพ์แบบ Dot Matrix แคร่สั้น

ดาวน์โหลดเท็มเพลต Template รายงานบนเครื่องพิมพ์แบบ Dot Matrix สำหรับ EASY-ACC Accouting System for Windows ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลด…

9 พิมพ์ใบแจ้งเงินได้แล้ว หน้าที่ 2 กระดาษมีการ feed ผิดปกติ

พิมพ์ใบแจ้งเงินแบบลงฟอร์มสำเร็จรูป และกระดาษมันร่นลงมาเรื่อยๆ แต่ในหน้าแรก หรือแผ่นแรกแสดงรายงานปกติ…

10 ใช้เครื่องพิมพ์ TM930 และต้องการให้พิมพ์เพียง ROW เดียว

วิธีการแก้ไข โดยปกติเครื่องพิมพ์ TM930 จะพิมพ์ใบกำกับภาษีออกมา 2 Row ซึ่งท่านสามารถดูวิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์…

11 พิมพ์รายงาน EASY-ACC for Windows ด้วย Printer Dot matrix แล้วพิมพ์รายงานได้ช้า

สำหรับผู้ที่ใช้ Priter Dormatrix พิมพ์รายงาน EASY-ACC for Windows แล้วพิมพ์รายงานได้ช้า แก้ไขได้ดังนี้ ในกรณีที่สั่งพิมพ์รายงานผ่านทางเครื่องพิมพ์…

12 พิมพ์รายงานออกมาทางเครื่องพิมพ์แต่การตีกรอบของรายงานแสดงออกมาไม่ปกติ

ให้ไปที่เมนูจัดการแฟ้มข้อมูล (File Management) เลือกรายการแก้ไขจอภาพ เครื่องพิมพ์ และ LAN จากนั้นให้เลือกรหัสภาษาไทยของเครื่องพิมพ์…

13 การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ EPSON TM 930 II สำหรับ EASY-ACC : Point of Sale

การกำหนดค่าที่เครื่องพิมพ์ สำหรับรุ่นนี้จะมี DIP SWITCH อยู่ 3 ชุดคือ SW1 , SW2 และ SW3 ON OFF SW1 3-8 1-2 SW2 3 1-2,4-8 SW3 7 1-6,8-10 SW1 ตำแหน่งที่…

14 การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ EPSON TM930 สำหรับ EASY-ACC : Point of Sale

วิธีตั้งค่าเครื่องพิมพ์ EPSON TM 930 ให้ใช้กับโปรแกรม POINT OF SALE โดยการปรับ DSW1,2 ดังนี้ : ON OFF SW1 3,5,6,7,8 1,2,4 SW2 - 1,8 การกำหนดค่าในโปรแกรม…

15 การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ EPSON TM300 สำหรับ EASY-ACC : Point of Sale

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ EPSON TM 300 ให้ใช้กับโปรแกรม POINT OF SALE โดยการปรับ SW1 และ SW2 ดังนี้ การกำหนดค่าที่เครื่องพิมพ์…

16 การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ NEC P3200

เนื่องจากเครื่องพิมพ์รุ่นนี้มีรหัสภาษไทยอยู่ในเครื่องหลายรหัสด้วยกัน แต่ที่ทดสอบและสามารถพิมพ์ออกมาได้อย่างถูกต้องที่สุดคือให้กำหนดเป็นรหัส…

17 วิธีทำให้เครื่อง Printer ที่เป็น Port USB พิมพ์ได้กับ EASY-ACC version DOS

เครื่องพิมพ์ Epson เป็น Port LPT1 แต่เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่มีช่องเสียบ แต่ได้ซื้อหัวแปลงมาแล้ว เป็น…

18 การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ OKI MICROLENG รุ่น 395 และ 591

เปิดเครื่องพิมพ์แล้วกดปุ่ม SELECT ให้ไฟดับก่อน กดปุ่ม PRINT (เครื่องจะพิมพ์ค่าในระบบออกมาให้ดู ) กำหนด…

19 การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ EPSON 1170,1170I

สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นนี้การกำหนดรหัสจะใช้วิธีการปรับ DIP SWITCH ซึ่งมีอยู่ 2 ชุดด้วยกัน ซึ่งจะอยู่บริเวณด้ายหน้าของเครื่องเป็นฝาปิด…

20 วิธีตั้งค่าเครื่องพิมพ์ EPSON LQ 2170, 2170i, 2080, 2080i

สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นนี้การกำหนดรหัสจะใช้วิธีการเปลี่ยนค่า SOFT MENU ภายในเครื่อง ซึ่งมีวิธีการดังนี้…

1 2 3 Next

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851