Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

ปรับแต่งรายงานให้พิมพ์รายรายละเอียดเพิ่มขึ้นมากกว่า 1 บรรทัด

Views: 20406 Last Updated: 17/03/2015 13:04

รายงานที่โปรแกรมได้กำหนดไว้ให้นั้น บางรายงานอาจจะมีรายละเอียดที่พิมพ์ขาดไปไม่ครบถ้วน เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องของขนาดกระดาษ และต้องการพิมพ์รายงานให้อยู่ภายใน 1 บรรทัด ทั้งนี้เพื่อความสวยงาม 


อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการพิมพ์รายละเอียดให้ครบถ้วน  สามารถที่จะปรับแต่งรายงานให้พิมพ์รายละเอียดให้ครบโดยพิมพ์ส่วนที่ขาดเป็นบรรทัดถัดไปได้ ตามวิธีการดังนี้

1. คลิกที่ปุ่มออกแบบรายงานของรายงานที่ต้องการปรับแต่ง


2. จาก Template รายงานที่แสดงออกมา ในที่นี้จะแสดงตัวอย่างการปรับช่องรายการ "รายละเอียดสินค้า" ให้ลบช่องรายการนี้ออก โดยคลิกที่ช่องรายการ "08-รายละเอียดสินค้า" นี้แล้วกด Del

3. คลิกเลือกที่ปุ่ม DBRichtext แล้วคลิกที่พื้นที่ในส่วนของ Detail ตามรูป


4. ให้เลื่อนเส้น ^Detail ลงมาเล็กน้อย และปรับความสูงของช่องรายการให้สวยงาม ให้คลิกที่กรอบข้อมูล DBRichtext สังเกตุว่าจะมีวงกลมรอบช่องรายการนั้นไว้ แล้วคลิกที่ปุ่มลูกศรข้างช่อง TextPipeline_Desc เลือก 08-รายละเอียด แล้วคลิกที่ File > Save


5. ทดลองสั่งพิมพ์รายงาน จะเห็นว่ารายละเอียดจะพิมพ์ออกมาเป็น 2 บรรทัดตามรูปCopyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851