Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

การขอ Reset สิทธิ์ หรือเพิ่มสิทธิ์ การติดดั้งโปรแกรม EASY-ACC

Views: 79212 Last Updated: 16/07/2024 14:46

1. การขอ Reset สิทธิ์สำหรับ Protection Code
2. การขอ Reset สิทธิ์สำหรับ Protection USB หรือ Protection Disk


1. การขอ Reset สิทธิ์สำหรับ Protection Code

คำแนะนำก่อนการขอ Reset สิทธิ์

 1. หากท่านยังไม่ได้ใบลงทะเบียน จะต้องส่งใบลงทะเบียนกลับมายังบริษัทก่อน สิ่งสำคัญคือจะต้องระบุอีเมลที่จะลงทะเบียนให้ชัดเจนด้วย และใช้ได้เพียง 1 อีเมลเท่านั้น หากอีเมลไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ
 2. ในกรณีที่ท่านต้องการย้ายโปรแกรม EASY-ACC ไปติดตั้งเครื่องใหม่ ขอแนะนำให้ทำการถอนสิทธิ์จากเครื่องเดิม โดยไม่จำเป็นจะต้องขอเพิ่มสิทธิ์ใดๆ และสามารถติดตั้งใหม่ได้ทันที ซึ่งท่านจะได้รับความสะดวกมากกว่า

  คลิก >> ดูวิธีการถอนสิทธิ์ 

สำหรับในกรณีที่เครื่องที่ติดตั้งเกิดความเสียหายและไม่สามารถถอนสิทธิ์การติดตั้งได้ ให้ท่านปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้


ก่อนอื่น ให้ท่านตรวจสอบเวอร์ชั่นที่ใช้งานอยู่ โดยเรียกโปรแกรมแล้วเข้าไปที่เมนู Help > เกี่ยวกับโปรแกรม...


ในการขอเพิ่มสิทธิ์การติดตั้ง หากเป็น EASY-ACC Accounting System จะต้องเป็น Build 3632 หรือสูงกว่า และถ้าเป็น EASY-ACC Payroll คือ Build 1622 หรือสูงกว่า หากท่านใช้เวอร์ชั่นต่ำกว่า ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งอัพเดทล่าสุดก่อน

ขั้นตอนการขอ Reset สิทธิ์การติดตั้ง

1. ปิด Firewall ชั่วคราวในระหว่างทำขั้นตอนนี้ (คลิกดู วิธีการปิด Firewall)

2. เรียกโปรแกรมตามปกติ จากนั้น กด Alt+F9 (กดปุ่ม Alt ค้างไว้ ตามด้วย F9) จะปรากฏจอภาพตามรูป

3. พิมพ์คำสั่ง RESETPROTECTIONCODE คลิก "Yes" จะปรากฏหน้าจอให้ใส่รหัส Protection Code ตามรูป 


4.กรณีที่จำรหัส Protection Code ไม่ได้ ให้แจ้งชื่อกิจการ เลข S/N และส่งอีเมลสอบถามไปยัง activation@businesssoft.com 

5. ใส่รหัส Protection Code ของท่านลงไป คลิก "OK" จะปรากฏแบบฟอร์มแจ้งขอเพิ่ม Protection Code แสดงขึ้นมา


6. ให้ท่านกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน หลังจากนั้น รอการติดต่อกลับจากทางบริษัทฯ

หมายเหตุ:- 

 • โปรแกรม EASY-ACC สามารถทำการถอนสิทธิ์และติดตั้งใหม่ได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง กรณีที่ท่านไม่ได้ถอนสิทธิ์ก่อนทำให้สิทธิ์นั้นเสียไป หรือสิทธิ์การติดตั้งที่เสียไปโดยไม่ได้เกิดจากการทำงานของโปรแกรม ทางบริษัทฯ จะยกเลิกรหัสนั้นเพื่อไม่ให้สิทธิ์เดิมใช้งานได้อีก และออกรหัส Protection Code ใหม่ให้กับท่าน ซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในส่วนนี้ กรณีที่สิทธิ์การติดตั้งเสียไปจากการทำตามขั้นตอนปกติของโปรแกรม ทางบริษัทฯ จะเพิ่มสิทธิ์ให้กับท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
 • โปรแกรมแต่ละชุดอนุญาตให้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งเท่านั้น ในการขอเพิ่มสิทธิ์การติดตั้ง เฉพาะในกรณีที่สิทธิ์การติดตั้งเสียหาย มิใช่เป็นการนำสิทธิ์ไปติดตั้งยังเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นมากกว่า 1 เครื่อง
 • ในกรณีที่ต้องการย้ายเครื่องหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ ให้ถอนสิทธิ์การติดตั้งออกจากเครื่องเดิมแล้วนำไปติดตั้งในเครื่องใหม่ได้ทันทีโดยไม่ต้องขอเพิ่มสิทธิ์ใดๆ
 • หากมีการนำรหัส Protection Code ไปติดตั้งมากกว่า 1 เครื่อง โปรแกรมอาจจะไม่สามารถเรียกใช้งานได้ และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การให้บริการสำหรับเลข Serial ที่มีการนำสิทธิ์การติดตั้งไปใช้งานไม่ถูกต้อง
 • หากต้องการสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับสิทธิ์การติดตั้ง ให้ติดต่อที่อีเมล activation@businesssoft.com


2. การขอเพิ่มสิทธิ์สำหรับ Protection USB หรือ Protection Disk


เรียน ท่านลูกค้าทราบ

บริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด ขอแจ้งยกเลิกการให้บริการเพิ่มสิทธิ์การติดตั้งสำหรับ Protection Disk และ Protection USB โดยขอแนะนำให้ท่านเปลี่ยนเป็น Protection Code ซึ่งมีขั้นตอนในการเปลี่ยนดังนี้

1. จัดส่งอุปกรณ์ Protection Disk หรือ Protection USB กลับมาที่บริษัทฯ

2. ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอุปกรณ์มีดังนี้

 • เปลี่ยนจาก Protection Disk เป็น Protection Code โปรแกรมละ 535 บาท*
 • เปลี่ยนจาก Protection USB เป็น Protection Code โปรแกรมละ 535 บาท*

(*รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้ว)

3. โอนค่าใช้จ่ายที่ธนาคารในนามบริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด ดังนี้

 • ธนาคารกรุงเทพ สาขารามอินทรา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 187–3–03286–4
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสะพานใหม่ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 081-3-02333-6
 • ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเซ็นทรัลรามอินทรา บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 797-1-00129-6
 • ธนาคารทหารไทย สาขาโชคชัย 4 บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 036–1–05595–7

4. แนบสำเนาใบโอนเงิน พร้อมกับระบุเลข S/N ชื่อที่อยู่ของท่านลงในสำเนาใบโอนเงินด้วย โดยส่งเอกสารทั้งหมดมาที่

บริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด
44/200-203 ถนนพหลโยธิน 
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน 
กรุงเทพ 10220

6. ทางบริษัทฯ จะจัดส่งรหัส Protection Code ทางอีเมล์ (โปรดระบุอีเมล์มาในจดหมาย) ทันทีเมื่อได้รับเอกสารของท่านเรียบร้อยแล้ว

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อที่ 0-2971-4444 หรืออีเมล sales@businesssoft.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริการซอฟต์แวร์
บริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด
2 มกราคม 2557

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851