รายละเอียด

วันที่

ขนาดไฟล์

ดาวน์โหลด

EASY-ACC Payroll for Windows
เวอร์ชั่น 1.00 Build 1985

28-02-2022

14.9 MB

 

วิธีการติดตั้ง

  • ดาวน์โหลดไฟล์อัพเดทโดยคลิกที่ download_icon
  • ให้ดับเบิลคลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา และปฏิบัติตามคำแนะนำบนจอภาพ (วิธีติดตั้งอัพเดท)

ถาม-ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับไฟล์อัพเดท

คำถาม : จำเป็นต้อง uninstall โปรแกรมที่ติดตั้งอยู่เดิมก่อนติดตั้งไฟล์อัพเดทหรือไม่?
คำตอบ : ไม่ต้อง ขณะทำการอัพเดทจะมีการ uninstall ให้อัตโนมัติ ดังนั้น ท่านสามารถติดตั้งทับลงไปได้ทันที

คำถาม : โปรแกรมอัพเดทมีผลใดๆ กับข้อมูลที่บันทึกไปแล้วหรือไม่?
คำตอบ : โปรแกรมอัพเดทนี้จะไปปรับปรุงเฉพาะในส่วนของตัวโปรแกรม จึงไม่มีผลใดๆ ทั้งสิ้นกับข้อมูลที่มีอยู่เดิมทั้งหมด

คำถาม : มีการออกแบบรายงานด้วยตัวเอง หากทำการอัพเดทจะมีผลต่อรายงานที่ออกแบบไว้หรือไม่?
คำตอบ : โปรแกรมอัพเดทนี้จะไปปรับปรุงเฉพาะในส่วนของตัวโปรแกรม จึงไม่มีผลใดๆ ทั้งสิ้นกับข้อมูลที่มีอยู่เดิมทั้งหมด

คำถาม : ในการอัพเดท จำเป็นต้องใช้ Protection USB หรือ Protection Code ด้วยหรือไม่?
คำตอบ : ไม่ต้อง การอัพเดทจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวหรือมีผลใดๆ กับ Protection ในฮาร์ดดิสก์

คำถาม : จำเป็นต้องสำรองแฟ้มข้อมูล (Backup) ก่อนทำการอัพเดทหรือไม่?
คำตอบ : ไมต้อง อย่างไรก็ตาม การสำรองแฟ้มข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

มีอะไรใหม่ในไฟล์อัพเดท

อ่านรายละเอียดได้จากที่นี่ What’s New
 

Copyright (C) Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved.

Web Analytics Made Easy - Statcounter

Update: EASY-ACC Payroll for Windows 1.0

ดาวน์โหลดไฟล์อัพเดท