fbpx

ไม่มีสินค้าในตะกร้า
 

 

ใหม่ ! ... โปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll 2.0

ลดขั้นตอน ลดความยุ่งยาก เชื่อมต่อทุกการทำงาน

 

โปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll 2.0

 

ทำเงินเดือนไม่ต้องทำทั้งเดือน

รองรับทั้งพนักงานรายเดือน รายวัน รายชั่วโมง โดยไม่จำกัดจำนวนพนักงาน คำนวณเงินได้ รายการหัก ภาษี สปส. และปรับตั้งค่าได้เองโดยเมื่อมีการประกาศเปลี่ยนแปลง พิมพ์ Payslip ภงด. สปส. ได้ทันทีหลังบันทึกรายการเสร็จ จ่ายเงินเดือนผ่านธนาคารได้ทุกธนาคาร รองรับการนำส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต ลดขั้นตอน ลดเวลา คุณได้อย่างมากมาย

 

เชื่อมต่อทุกการทำงานในโปรแกรมเดียว

โปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll 2.0 เราได้เชื่อมการทำงานในทุกขั้นตอนเข้ามาในโปรแกรม และส่งข้อมูลไปยังส่วนต่างๆ โดยไม่ต้องออกไปติดต่อกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น ตั้งแต่ การจัดทำข้อมูลเงินเดือนจ่ายผ่านธนาคาร ภาษี ประกันสังคม นำส่งข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต และจ่ายเงินผ่านระบบ E-Payment ที่แต่ละหน่วยงานจัดเตรียมไว้ จัดทำ E-Payslip หนังสือรับรองการหักภาษี ให้พนักงานผ่านทางอีเมล ทุกขั้นตอนคุณไม่ต้องเดินทางไปติดต่อ และใช้อินเตอร์เน็ตในการทำงานได้เต็มประสิทธิ์ภาพ

EASY-ACC Payroll E-Payslip 

รายละเอียด

ผู้ที่ใช้โปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll ทุกเวอร์ชั่น สามารถที่จะทำการอัพเกรด จากเวอร์ชั่นที่ใช้งานอยู่ มาเป็นโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll for Windows 2.0 โดยคุณสมบัติที่โปรแกรมได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมและลดข้อจำกัดต่างๆ จากเวอร์ชั่นเดิม ซึ่งจะช่วยให้คุณใช้งานโปรแกรมได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น อาทิเช่น

 • การจัดทำเอกสารใบแจ้งเงินเดือนให้แก้พนักงานในรูปของ E-Payslip *
 • เอกสารของพนักงานจัดส่งให้ทางอีเมล ได้แก่ หนังสือรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย, แบบช่วยกรอก ภงด.91 *
 • คำนวณและพิมพ์รายงานเงินกองทุนทดแทน (กท.20 ) *
 • รองรับการคำนวณภาษีตามประกาศล่าสุด และปรับเปลี่ยนได้เองในอนาคตเมื่อมีการประกาศใช้ *
 • จัดทำข้อมูลเพื่อจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร รวมถึงข้อมูลเงินสมทบประกันสังคม และข้อมูลภาษีสำหรับจ่ายภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ต *
 • ระบบรักษาความปลอดภัย ดูเงินเดือนได้เฉพาะผู้ที่กำหนดรหัสผ่านไว้ *
 • ลบพนักงานที่ลาออกโดยอัตโนมัติ เมื่อปิดสิ้นปี *
 • เก็บข้อมูลเงินเดือน เงินได้ รายการหัก ของพนักงานแต่ละคน ไว้อย่างละเอียดแต่ละเดือนตลอดทั้งปี *
 • ระบบเอกสารที่ครอบคลุมงานในระบบเงินเดือนและค่าแรง ได้อย่างครบถ้วน อาทิ พิมพ์ใบแจ้งเงินได้ (Payslip), แบบยื่นรายการประจำเดือน ได้แก่ แบบยื่นรายการ ภ.ง.ด.1,
 • แบบยื่นรายการ สปส.1-10 ,รายการนำส่งเงินสะสมกองทุน ,แบบยื่นรายการประจำปี ได้แก่ ใบรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย, แบบยื่นรายการ ภ.ง.ด. 1ก. ,แบบยื่นรายการ ภ.ง.ด.91
 • ออกแบบรายงาน และ แบบฟอร์มใบกำกับต่างๆด้วยตนเอง
 • รพิมพ์รายงานบนเครื่องพิมพ์ ทุกรุ่นทุกแบบ
 • สามารถเปลี่ยนกิจการได้ทันทีในขณะทำงาน และ กำหนดฟอร์มรายงานให้แต่ละกิจการแตกต่างกันได้
 • ระบบ Auto Update ที่จะแจ้งเตือนให้ทราบเมื่อโปรแกรมมีการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ (เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานมีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เนต)
 • การเรียกดูรายงานแบบตาราง (Grid Data) สามารถจัดเรียงลำดับ กำหนดกลุ่มข้อมูล กำหนดข้อมูลที่จะแสดง หรือ สร้างเงื่อนไขการคัดกรองข้อมูลเพื่อดูเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • และการทำงานอื่นๆ อีกมากมาย

* เฉพาะใน EASY-ACC Payroll 2.0

  รายงานเงินสมทบเงินกองทุนเงินทดแทน (กท.20)

รายงานเงินสมทบเงินกองทุนทดแทน (กท.20)

 

ความต้องการด้านฮาร์ดแวร์

 • รองรับ Microsoft® Windows Windows® 7, 8, 10 หรือสูงกว่า
 • Intel or AMD processor 1.6 GHz หรือ มากกว่า
 • หน่วยความจำ RAM 512 MB หรือสูงกว่า
 • 150 MB. free disk space for installation
 • จอภาพแสดงผลความละเอียด 1024x768 หรือสูงกว่า
 • เครื่องพิมพ์ทุกรุ่น-ทุกยี่ห้อ ที่สามารถติดตั้งและใช้งานบน Windows ได้ (Inkjet, Laser Jet) ในกรณีที่ต้องการพิมพ์ใบ Pay Slip ที่มีสำเนาในตัวจะต้องใช้เป็นเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix เท่านั้น

  

ขั้นตอนง่ายๆ ในการอัพเกรด 

ผู้ใช้โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll for DOS หรือ EASY-ACC Payroll for windows 1.0 ที่ต้องการอัพเกรดสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่และแจ้ง Serial Number ทางหมายเลข 0-2971-4444 ในวันและเวลาทำการ หรือกรอกรายละเอียดการอัพเกรดลงในแล้วส่งมาที่บริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด เมื่อทางบริษัทตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยสามารถชำระเงินและส่งชุดอัพเกรดให้กับคุณทันที โปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่และ Protection Key จะจัดส่งให้คุณทางอีเมลตามที่ลงทะเบียนไว้

 

แบบฟอร์มอัพเกรด EASY-ACC Payroll 2.0

 

สำหรับผู้ใช้งาน EASY-ACC Payroll version DOS และ EASY-ACC Payroll for Windows 1.0 รุ่น Protection Code สามารถอัพเกรดได้ทันทีโดนไม่ต้องส่งหลักฐานใดๆ มาเพียงแจ้งเลข S/N และอีเมลให้ถูกต้องตรงตามที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2971 4444 (อัตโนมัติ 20 สาย) หรือไลน์ @businesssoft