fbpx

ไม่มีสินค้าในตะกร้า
 

 

 สั่งซื้อโปรแกรมบัญชี EASY-ACC ชุดรวม หรือ โปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll

"ฟรี" EASY-ACC Flash Drive ให้คุณใช้งานในเครื่องที่ 2 หรือ นอกสถานที่ แค่ใส่ไว้ที่ช่อง USB

ถึง 31 ธันวาคม 64 เท่านั้น

 

 

 

โปรแกรมบัญชีที่ดีไม่ใช่แค่ทำบัญชี แต่ต้องช่วยบริหารจัดการงานในธุรกิจได้ด้วย โปรแกรมบัญชี EASY-ACC มีการพัฒนาต่อเนื่องมากว่า 30 ปี รองรับงานทุกขั้นตอนในธุรกิจ ตั้งแต่ สั่งซื้อ ออกใบกำกับ ออกใบสั่งจอง ควบคุมสินค้า ตรวจสอบลูกหนี้-เจ้าหนี้ บันทึกการรับ-จ่ายเงิน ออกใบวางบิล ใบสำคัญรับ-จ่าย พิมพ์เช็ค จนออกงบการเงินต่างๆ ได้ทุกประเภท ข้อมูลทั้งระบบเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณออกใบกำกับเพียง 1 รายการ โปรแกรมจะทำการปรับรุงสต็อก สร้างรายการลูกหนี้ โอนรายงานเข้าบัญชีแยกประเภทให้ โดยไม่ต้องบันทึกรายการใดๆ เพิ่มเติม สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มีเสถียรภาพในการทำงานสูง

 

 

EASY-ACC Flash Drive เป็นอุปกรณ์ให้คุณใช้งานโปรแกรมในเครื่องที่ 2 หรือเป็นโปรแกรมสำรองกรณีโปรแกรม EASY-ACC ที่ติดตั้งบนฮาร์ดดิสก์หรือไฟล์เซิฟเวอร์เกิดความเสียหายและไม่สามารถเรียกใช้งานโปรแกรมได้ตามปกติ ทั้งนี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างต่อเนื่อง

 

สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานโปรแกรมนอกสถานที่ แค่ใส่อุปกรณ์ไว้ที่ช่อง USB ของโน๊ตบุ๊คหรือคอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้งานโปรแกรม ก็จะเรียกใช้งานโปรแกรมได้ทันที ก็จะเรียกใช้งานได้โดยไม่ต้องติดตั้งหรือทำขั้นตอนใดๆ

 

 ** โอกาสพิเศษ **

เมื่อสั่งซื้อโปรแกรมบัญชี EASY-ACC Accounting System for Win ชุดรวม หรือ โปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll for Win V2.0 รับ "ฟรี" EASY-ACC Flash Drive เฉพาะผู้สั่งซื้อภายใน 31 ธันวาคม 2564 นี้เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทางไลน์ @businesssoft หรือ โทร. 0 2971 4444 (อัตโนมัติ 20 สาย) 

 

หมายเหตุ EASY-ACC Accounting Flash Drive ราคาปกติ 5,000 บาท และ EASY-ACC Payroll Flash Drive ราคาปกติ 3,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)