Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

เทคนิคการใช้งาน

41 วิธีการเพิ่มรูปภาพและโน้ตย่อในแฟ้มรหัสหลัก

โปรแกรม EASY-ACC สามารถที่จะเก็บรูปภาพ หรือ โน้ตย่อของรหัสหลักในโปรแกรม ได้แก่ รหัสบัญชีแยกประเภท,…

42 เปลี่ยน Style Sheets ให้กับรายงานแบบตาราง

ในการพิมพ์รายงานแบบตาราง ปกติจะมีการกำหนดค่าสีมาตรฐานของตารางไว้แล้ว ซึ่งในบางกรณี เช่น…

43 การตั้งรหัสผ่านสำหรับหัวข้อในเมนู "Edit"

ในโปรแกรม EASY-ACC ได้กำหนดให้ต้องใส่รหัสผ่านเมื่อจะเข้าสู่การทำงานที่สำคัญ เช่น สร้างแฟ้มเริ่มต้นระบบ,…

44 การใช้ปุ่มฟังก์ชั่นคีย์หรือคีย์บอร์ดลัด (Keyboard Shortcut)

สำหรับผู้ใช้งานที่เคยใช้ EASY-ACC รุ่น DOS คงจะเคยชินกับการใช้ปุ่มฟังก์ชั่นคีย์ เช่น F1=แสดง, F3=ข้อมูล,…

45 การนำข้อมูลที่สำรองไว้กลับมาใช้งาน

สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการนำข้อมูลที่เคยสำรองไว้กลับมาใช้งาน ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้ จากเมนูหลักคลิกที่…

46 การสำรองแฟ้มข้อมูล (Backup)

เมื่อคุณต้องการสำรองข้อมูลในโปรแกรม EASY-ACC ได้จัดเตรียมการสำรองไว้ให้ 2 แห่ง เรียกจากในโปรแกรม…

47 ต้องการกำหนดรหัสเพื่อใช้ในการบันทึกรายละเอียดของสินค้า

วิธีการกำหนดรหัสสินค้าเพื่อใช้ในการบันทึกรายละเอียดของสินค้า EASY-ACC Accounting System for Windows วิธีการทำ 1.เข้าไปที่โปรแกรมสินค้าคงคลัง…

48 ปุ่ม PUSH PIN ปุ่มเล็ก ๆ ในรายงาน ที่ช่วยให้คุณทำงานสะดวกขึ้น

ในกรณีที่ต้องการดูข้อมูลเล็กน้อยเพื่อมาบันทึก แต่จำไม่ได้แล้วว่าเมื่อสักครู่ข้อมูลคืออะไร…

49 การพิมพ์จ่าหน้าซองจดหมาย

โปรแกรม EASY-ACC สามารถพิมพ์จ่าหน้าซองจดหมายของลูกค้าได้จากโปรแกรม เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งานในกรณีที่ต้องการส่งเอกสารให้กับลูกค้า…

50 การตรวจสอบจำนวนสิทธิ์การติดตั้งคงเหลือ

กรณีที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์การติดตั้งก่อนที่จะทำการย้ายโปรแกรมไปติดตั้งที่เครื่องใหม่…

51 วิธีการสร้างแฟ้มข้อมูลหลายกิจการ

1. ให้อยู่ที่หน้าจอหลักของโปรแกรม คลิกที่หัวข้อ File>เลือกแฟ้มข้อมูลกิจการ 2. ให้คลิกขวาตรงที่ว่าง…

52 วิธีการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขรหัสหลัก (รหัสสินค้า,รหัสบัญชี,รหัสลูกค้า,รหัสเจ้าหนี้)

เรียกรายการ จัดการแฟ้มข้อมูล > เปลี่ยนแปลงแก้ไขรหัสหลัก กด Enter 2. โปรแกรม จะให้เลือกรหัสหลักที่ต้องการจะแก้ไข…

53 การกำหนดการพิมพ์ใบกำกับแบบครึ่งใบ

โปรแกรม EASY-ACC Acounting System for Windows จะพิมพ์รายงานโดยอ่านค่าจาก Template ซึ่งมีข้อดีคือ สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรายงานที่ต้องการได้เองโดยสะดวก…

54 การจำกัดสิทธิการแก้ไขแฟ้มข้อมูลหลัก

ในโปรแกรม EASY-ACC มีระบบป้องกันการเข้าไปแก้ไขรายละเอียดของแฟ้มข้อมูลหลัก โดยสามารถที่จะเพิ่มรหัสใหม่ได้…

55 การลบข้อมูลออกทั้งหมดให้เหลือแต่รหัสอย่างเดียว CLEARDATA (GL/IC/AP/AR)

คำเตือน : วิธีการนี้จะลบข้อมูลออกทั้งหมด และไม่สามารถกู้ข้อมูลคืนกลับคืนได้ จึงควรทำด้วยความระมัดระวัง…

56 การวางไอคอนบนหน้าเดสก์ท๊อป

สำหรับลูกค้าที่ต้องการไอคอนแต่ละโปรแกรมไว้หน้าเดสก์ท๊อบเพื่อเรียกใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรมบัญชีแยกประเภท,โปรแกรมสินค้าคงคลัง,โปรแกรมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย,โปรแกรมลูกหนี้และรายได้,โปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับและโปรแกรมซื้อสินค้า…

57 การกำหนดรหัสผ่านในส่วนของรายงาน

ไปที่รายการ OTHERS > ตั้งรหัสผ่านสำหรับรายงาน กด Enter เ จากรูป โปรแกรมจะมีลำดับของรายงานที่ได้จัดเตรียมไว้ในโปรแกรมลูกหนี้ฯ…

58 การกำหนดรหัสผ่านโปรแกรม (Program Password)

รหัสผ่านโปรแกรมจะเป็นส่วนที่ป้องกันการเข้าไปใช้งานโดยบุคคลภายนอกโดยตรง ซึ่งผู้ใช้งาน EASY-ACC…

59 เปิดโฟลเดอร์แฟ้มข้อมูลโดยไม่ต้องออกจากโปรแกรม

ในกรณีที่ต้องการเปิดโฟลเดอร์เก็บแฟ้มข้อมูลหรือโฟลเดอร์ของโปรแกรม เช่น C:\ECACC32, C:\ECACC32\DATAFILE แทนที่จะเข้าไปที่…

60 ทำความรู้จักกับ APS (Automatic Protection Searching)

*** แก้ไขเพิ่มเติม: โปรแกรม EASY-ACC ตั้งแต่ Build 3700 ขึ้นไป สามารถใช้ระบบ APS ได้แบบอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องทำขั้นตอนด้านล่างนี้…

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851