fbpx

 

ไฟล์วิดีโอแสดงแก้ไขและปรับฟอร์มใบกำกับให้ตรงกับเครื่องพิมพ์ที่ใช้งาน

 

ในโปรแกรม EAYS-ACC เองได้มีการกำหนดการพิมพ์ ซึ่งจะเป็นค่ากลางๆ โดยจะเหมาะสมกับเครื่องพิมพ์ที่เป็นที่นิยมโดยทั่วไป หากเครื่องพิมพ์ที่ใช้งาน ไม่สามารถพิมพ์ใบกำกับให้ลงฟอร์มได้ ผู้ใช้งานสามารถที่จะปรับรูปแบบการพิมพ์ให้เข้ากับเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานอยู่ได้ 100%

 

Download Details  
Company : Business Soft Co., Ltd.
License : Registered
Version : 1.1
File Date : 2012-01-12
File Size : 12.04 MB