ผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป และ มีการกำหนดค่าแชร์ไดรฟ์ไว้ จะสังเกตุว่าบางครั้งไดรฟ์ที่เคย MAP ไว้จะไม่สามารถเรียกเข้าได้ จริงๆ แล้วไม่ใช่ข้อผิดพลาดใดๆ ของโปรแกรม แต่เป็นค่ากำหนดภายใน Windows ให้ทำการตัดการเชื่อมต่อชั่วคราวเมื่อไม่มีการใช้งานประมาณ 15 นาที แต่ในการทำงานบางครั้งจำเป็นจะต้องเปิดโปรแกรมทิ้งเอาไว้เพื่อรอการเชื่อมต่อ

ทางไมโครซอฟต์ได้ทำโปรแกรมสำหรับแก้ไขปัญหานี้ขึ้นมาให้แล้วครับ สามารถดาวน์โหลดและนำไปเรียกเพื่อแก้ไขได้ด้วยตนเอง โดยใช้เรียกโปรแกรมนี้ที่เครื่องที่ถูกกำหนดให้มีการแชรฺ์ทุกเครื่อง (เครื่อง Server)

Name:  25-10-2556 16-16-47.jpg
Views: 3758
Size:  80.9 KB

Microsoft KB297684