Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

แก้ไขปัญหาการใช้งาน

1 การปิดบัญชีสิ้นปี (ขึ้นข้อความวันที่บันทึกไม่ถูกต้องหรือไม่อยู่ในงวดบัญชี เมื่อบันทึกรายการปี 2565) Featured

ก่อนจะเริ่มต้นใช้งานในงวดบัญชีถัดไป เช่น ปัจจุบันปี 2564 เมื่อคุณต้องการบันทึกรายการของปี 2565…

2 กรณีจำรหัส Protection Code ไม่ได้จะต้องทำอย่างไร / การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียน Featured

เลข S/N หรือ Serial No. ของโปรแกรม EASY-ACC เป็นเลขที่ถูกกำหนดขึ้นสำหรับโปรแกรม EASY-ACC แต่ละชุดซึ่งจะไม่ซ้ำกัน…

3 โปรแกรม EASY-ACC มีข้อความแจ้งให้อัปเดตต้องทำอย่างไร Featured

เมื่อเรียกโปรแกรมแล้วมีข้อความแจ้งเตือนการ อัปเดต ให้ปฏิบัติดังนี้ 1. ในกรณีที่ใช้งานบนระบบ…

4 แนะนำการใช้งาน Team Viewer เพื่อใช้บริการ Remote Service กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ บิซิเนส ซอฟต์ Featured

กรณีที่เกิดปัญหาการใช้งานและต้องการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขปัญหาที่คอมพิวเตอร์โดยตรงนั้น…

5 ไม่สามารถปิดสิ้นปีได้ ขึ้นข้อความ "ecendofyear.exe not found" จะแก้ไขอย่างไร

การปิดบัญชีสิ้นปีในโปรแกรม EASY-ACC จะต้องมีไฟล์ ecendofyear.exe อยู่ในชุดโปรแกรม หากไม่มีไฟล์นี้จะไม่สามารถปิดบัญชีสิ้นปีได้…

6 ไม่มีข้อมูลแสดงเมื่อสั่งพิมพ์รายงานแบบตาราง

เมื่อสั่งพิมพ์รายงานแบบตารางแล้วไม่มีข้อมูลแสดงออกมา ให้แก้ไขตามขั้นตอนนี้ 1) ไปที่รายการ…

7 พิมพ์รายงานแบบตารางแล้วไม่แสดงอะไร

เมื่อคุณสั่งพิมพ์รายงานแบบตาราง แล้วไม่มีอะไรแสดงขึ้นมา หรือเกิดข้อความ Error เนื่องจากระบบวันที่บนวินโดว์…

8 วิธีการแก้ไขแฟ้มข้อมูลที่เสียหาย

กรณีที่ข้อมูลข้อมูลจัดเรียงไม่ถูกต้องหรือหายไป ในเบื้องต้นให้ทำการแก้ไขดังนี้ 1) สำรองข้อมูลทั้งหมดให้เรียบร้อย…

9 การแก้ไขกรณีปิดบัญชีสิ้นปีเกิน

กรณีที่ที่คุณปิดบัญชีสิ้นปีเกิน ให้ทำการแก้ไขตามขั้นตอนนี้ 1) ถ้าใช้งานโปรแกรมบนระบบ LAN ให้ทุกคนออกจากโปรแกรม…

10 จำรหัสผ่านลำดับที่ 1 ไม่ได้ต้องทำอย่างไร

ในการแก้ไขการตั้งค่า จะต้องใช้รหัสผ่านลำดับที่ 1 กรณีที่จำรหัสผ่านไม่ได้ให้ทำดังนี้ 1) สำรองข้อมูลที่จำรหัสผ่านไม่ได้…

11 กรณีลืมรหัส (Password) เข้าโปรแกรมไม่ได้ ต้องทำอย่างไร

กรณีที่คุณตั้งรหัสผ่านสำหรับเข้าโปรแกรม EASY-ACC ไม่ได้ ให้ทำขั้นตอนดังนี้ 1) สำรองข้อมูลที่ต้องการให้ปลดรหัสผ่าน…

12 ต้องการย้ายโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึงไปคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ต้องทำอย่างไร

หากคุณต้องการที่จะเปลี่ยนเครื่องที่จะใช้งานโปรแกรม EASY-ACC ไม่ว่าจะเป้นโปรแกรมบัญชี หรือ โปรแกรมเงินเดือน…

13 การปรับตั้งค่าประกันสังคมของ เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2564

ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2564 ผู้ใช้โปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll ต้องปรับอัตราเงินสมทบประกันสังคมเป็น…

14 ขึ้นข้อความ Access violent in address xxxxxxx in module ...หรือเป็นเครื่องหมายกากบาท ในกรณีที่แก้ไข TEMP ต่างๆแล้วยังไม่หายให้แก้ไขตามนี้

1. เปิด My Computer หรือ This PC คลิกขวามือที่ไดรฟ์ C ไปที่ Properties 2. คลิก Disk Cleanup 3. จะมี Pop Up หน้าต่าง Disk Cleanup for ( C ) คลิก checkbox…

15 วิธีการ Bypass ไม่ให้ Kaspersky ลบไฟล์ actman.exe(actman.dll)

ในโปรแกรม EASY-ACC จะมีไฟล์ actman.exe และ actman.dll ซึ่งจะใช้ตรวจสอบสิทธิการใช้งานโปรแกรม ขณะที่ทำการตรวจสอบทำให้โปรแกรม…

16 การปิด Firewall บน Windows

โปรแกรมบัญชี EASY-ACC for Windows จะใช้การติดตั้ง Protection ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะต้องมีการรับ-ส่งไฟล์ระหว่างเซิฟเวอร์ที่ใช้ควบคุมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะทำการติดตั้ง…

17 เรียกโปรแกรมไม่ได้หลังจากทำการอัพเดทโปรแกรม (ติดตั้งโปรแกรมบนระบบ LAN)

ผู้ใช้งานโปรแกรมบนระบบ LAN โดยใช้งานโปรแกรมทั้งเครื่องแม่และเครื่องลูก (เชื่อมกันโดยใช้ PC 2 เครื่องขึ้นไปต่อพ่วงกันผ่านสาย…

18 แก้ปัญหาอัปเดตโปรแกรม EASY-ACC บน LAN แล้วถามหา Protection

สำหรับผู้ที่ติดตั้งโปรแกรม EASY-ACC ไว้บนระบบ LAN แบบแชร์ไดรฟ์ คือ ใช้งานทั้งเครื่องตัวแม่ และ ตัวลูก…

19 วิธีป้องกัน Map Drive หลุด for Windows

ถ้าเครื่องแม่ที่มีการติดตั้งโปรแกรมไว้จะเจอปัญหา คือ ถ้า Map Drive หลุด โปรแกรมจะไปเรียก Shortcut จะ ฮาร์ดดิสก์เลย…

20 เรียกโปรแกรม EASY-ACC แล้วขึ้น Access violent in address xxxxxxx in module ...

เมื่อเรียกใช้งานโปรแกรมแล้วปรากฏข้อผิดพลาด Access violent in address xxxxxxx in module ... สาเหตุเนื่องจาก Windows ไม่อนุญาตให้สร้าง…

1 2 Next

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851