Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

EASY-ACC Payroll

1 การนำข้อมูล ภ.ง.ด.1ก จาก EASY-ACC Payroll for Windows V2 ไปโปรแกรม RDPerp Featured

ก่อนที่จะทำการโอนข้อมูล ภ.ง.ด.1ก จาก EASY-ACC Payroll 2.0 ไปยังโปรแกรม RDPerp นั้น ขอให้ท่านได้ตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ของพนักงานของท่านทุกคนดังนี้…

2 นำข้อมูลจาก EASY-ACC Payroll for Win V 2.0 เข้าโปรแกรมโอนย้ายของสรรพากร RDPrep (E-Filing) Featured

โปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll for Win V2.0 สามารถโอนข้อมูลจากโปรแกรมไปยังโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล RDPrep ที่ทางสรรพากรจะเริ่มใช้แทนโปรแกรมโอนย้ายตัวเดิม…

3 การปรับอัตราเงินประกันเป็นการชั่วคราว ตามประกาศสำนักงานประกันสังคม ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 Featured

ตามที่สำนักงานประกันสังคม ได้มีการนำเสนอการปรับลดเงินนำส่งสำนักงานประกันสังคมเป็นระยะเวลา…

4 การตั้งค่า SMTP สำหรับส่ง E-Payslip ผ่านอีเมล ของ Gmail และ Hotmail Featured

การตั้งค่าการส่งรายงานผ่านอีเมล จะต้องกำหนดค่าของ SMTP ซึ่งเป็นส่วนที่จะใช้ส่งอีเมล ในที่นี้จะยกตัวอย่างการตั้งค่าของ…

5 วิธีปรับตารางอัตราภาษีใหม่สำหรับปี 2556 แบบอัตโนมัติ Featured

1. เรียกเข้าโปรแกรม EASY-ACC Payroll เลือกเมนู Update > แก้ไขตารางอัตราภาษี... 2. คลิกเมาส์ขวาที่ตำแหน่งใดก็ได้บนจอ…

6 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามีและภริยาปี 2555 Featured

ข้อ 1 การเก็บภาษีเงินได้จากสามีและภริยาสาหรับปีภาษี 2555 เป็นต้นไปนั้น มิให้ถือว่าเงินได้พึงประเมินของภริยาเป็นเงินได้ของสามี…

7 วิธีการเปลี่ยนประกันสังคมจาก 3% เป็น 4% ใน 6 เดือนหลัง ปี 2555  Featured

การส่งเงินสมทบ กรกฎาคม 2555-31 ธันวาคม 2555 หักกี่เปอร์เซนต์ แล้วหักอย่างไรบ้าง ในปี 2555 ประกันสังคมให้กำหนดว่า…

8 วิธีการเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้โปรแกรม EASY-ACC Payroll ระหว่างปี Featured

โดยปกติข้อมูลของเงินเดือนและค่าแรงจะต้องมีการเก็บสะสมยอดมาตั้งแต่ต้นปี คือในเดือนมกราคมของปีนั้นๆ…

9 เพิ่มคำนำหน้านามให้พนักงาน ในโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll V2

กรณีที่พนักงานมีคำนำหน้านาม เช่น ยศ ตำแหน่ง ฯลฯ ซึ่งจะต้องระบุรหัสคำนำหน้านามให้ถูกต้องพร้อมรหัสคำนำหน้านาม…

10 โปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC for Windows V2 พิมพ์ใบแจ้งเงินเดือนได้กี่แบบ

โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC for Windows V2 สามารถจัดพิมพ์ใบแจ้งเงินเดือน ได้หลายรูปแบบ 1) แบบลงฟอร์ม…

11 Template สำหรับพิมพ์สลิปเงินเดือนจากโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll ลงกระดาษต่อเนื่องธรรมดาแบบครึ่งใบ

สำหรับผู้ใช้โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll ต้องการพิมพ์สลิปเงินเดือน ลงกระดาษต่อเนื่องธรรมดาแบบครึ่งใบ…

12 วิธีกำหนดไม่ให้คำนวณภาษี ไม่แสดงใน ภงด.1 สำหรับพนักงานบางคน

หากคุณไม่ต้องการคำนวณภาษีของพนักงานบางคน ให้กำหนดดังนี้ 1) เรียกโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง…

13 วิธีกำหนดค่าลดหย่อนในโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll

หากพนักงานมีค่าลดหย่อนเพื่อในใช้คำนวณภาษี สามารถนำมาบันทึกในโปรแกรมได้ดังนี้ 1) เรียกโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง…

14 วิธีกำหนดประเภทรายได้ให้แสดงในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

หากคุณต้องการเพิ่มประเภทรายได้ที่จะแสดงในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้พนักงาน สามารถกำหนดในโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง…

15 การเพิ่มรายได้/รายการหักอื่นในโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll

ในโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll คุณสามารถเพิ่มรายได้และรายการหักตามที่กิจการต้องการได้ ตามขั้นตอนนี้…

16 วิธีการสร้างข้อมูลเงินเดือนย้อนหลังไว้ตรวจสอบ

เนื่องจากโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll จะเก็บข้อมูลเฉพาะเดือนนั้นๆ ไม่สามารถดูรายการย้อนหลังในเดือนที่ผ่านมาได้…

17 แก้ไขฟอร์มหนังสือรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย (เพิ่มชื่อผู้หักภาษี)

ถ้าคุณต้องการเพิ่มชื่อผู้หักภาษีในหนังสือรับรองการหักภาษี หรือต้องการแก้ไข ทำตามขั้นตอนนี้…

18 ลบหรือแก้ไขรายการบันทึกผิดของแต่ละโปรแกรมทำอย่างไร

ในกรณีที่คุณบันทึกรายการจากโปรแกรม EASY-ACC แล้วพบว่าผิดพลาด ต้องการจะแก้ไขสามารถทำได้ โดยให้ไปที่รายการ…

19 วิธีเปลี่ยนรูปแบบวันที่ในโปรแกรม EASY-ACC และ EASY-ACC Payroll

วิธีการเปลี่ยนรูปแบบวันที่ 1. เรียกโปรแกรม EASY-ACC คลิกเลือกรายการ Others > แก้ไขจอภาพ/เครื่องพิมพ์/LAN…

20 การติดตั้งและอัพเกรด EASY-ACC Payroll เป็นเวอร์ชั่น 2.0

การอัพเกรดโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll for Windows V2 คุณจะต้องมีโปรแกรม EASY-ACC Payroll อยู่ก่อนแล้ว ไม่ว่าจะเป็น…

1 2 3 4 Next

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851