ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

EASY-ACC Accounting System

1 นำเข้าข้อมูลเจ้าหนี้/ร้านค้า (AP) จากโปรแกรมอื่นมาใช้งานบนโปรแกรมบัญชี EASY-ACC Featured

สำหรับผู้ต้องการนำเข้าข้อมูลเจ้าหนี้/ร้านค้าจากโปรแกรมอื่น มาใช้งานในโปรแกรมบัญชี EASY-ACC สามารถนำเข้าได้โดยใช้โปรแกรม…

2 นำเข้าข้อมูลลูกค้า (AR) จากโปรแกรมอื่นมาใช้งานบนโปรแกรมบัญชี EASY-ACC  Featured

สำหรับผู้ต้องการนำเข้าข้อมูลลูกค้าจากโปรแกรมอื่น มาใช้งานในโปรแกรมบัญชี EASY-ACC สามารถนำเข้าได้โดยใช้โปรแกรม…

3 การใช้งานโปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC รองรับรูปแบบใบกำกับภาษีปี พ.ศ. 2557 Featured

โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC ได้ปรับปรุงการทำงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามประอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับใบกำกับภาษีที่กำหนดให้มีข้อความเพิ่มเติมตามประกาศฉบับที่…

4 วิธีการคัดลอกใบกำกับในโปรแกรม EASY-ACC Featured

สำหรับกิจการที่จะต้องมีการเปิดบิลมากๆ และรายการที่เปิดบิลมักจะซ้ำๆ กัน โปรแกรม EASY-ACC สามารถที่จะทำการคัดลอกบิลที่เคยเปิดมาแล้วได้…

5 การพิมพ์บาร์โค้ด Featured

ในโปรแกรม EASY-ACC for Windows สามารถพิมพ์บาร์โค้ดจากโปรแกรมได้ ตามขั้นตอนดังนี้ 1. เรียกโปรแกรมสินค้าคงคลัง…

6 ใช้โปรแกรม EASY-ACC ร่วมกับการขายของบน Lazada หรือ Shopee

สำหรับผู้ใช้โปรแกรม EASY-ACC และมีการขายของบนเว็บออนไลน์ Lazada หรือ Shopee สามารถนำข้อมูล Order Number มาบันทึกลงในโปรแกรมตอนออกใบกำกับ…

7 ใบกำกับสินค้าพร้อมที่อยู่จัดส่งทางไปรษณีย์ สำหรับโปรแกรมบัญชี EASY-ACC

โปรแกรมบัญชี EASY-ACC สามารถนำมาประยุกต์การทำงานได้มากมายในธุรกิจต่างๆ และในช่วงนี้กิจการหลายแห่งได้มีการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์…

8 การบันทึกกรณีมีกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

การบันทึกรายการในกรณีที่มีกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน สมมุติ ว่าจำนวนเงินทั้งหมด 470,832.43 เป็นยอดเงิน…

9 การตั้งค่า Gmail เพื่อใช้งานร่วมกับโปรแกรม EASY-ACC

การตั้งค่าการส่งรายงานผ่านอีเมล จะต้องกำหนดค่าของ SMTP ซึ่งเป็นส่วนที่จะใช้ส่งอีเมล ในที่นี้จะยกตัวอย่างการตั้งค่าของ…

10 การตั้งค่าสำหรับส่ง E-Payslip ผ่านอีเมล

การตั้งค่าการส่งรายงานผ่านอีเมล จะต้องกำหนดค่าของ SMTP ซึ่งเป็นส่วนที่จะใช้ส่งอีเมล ในที่นี้จะยกตัวอย่างการตั้งค่าของ…

11 ต้องการให้แสดงต้นทุนขาย ในรายงานประวัติการขาย (โปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ)

รายงานในโปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ สามารถให้แสดงต้นทุนขายในรายงานได้ โดยคุณจะต้องกำหนดรหัสผ่านในโปรแกรมสินค้าคงคลัง…

12 การเพิ่มข้อความและแก้ไขใบกำกับ

ถ้าคุณต้องการปรับเปลี่ยนข้อมูลในใบกำกับ เช่น อยากให้มีข้อมูลอื่นแสดงเพิ่ม สามารถทำการปรับเปลี่ยนได้ตามวิธีการดังนี้…

13 การนำข้อมูลจาก EASY-ACC ขึ้นสู่ EASY-ACC Cloud

การนำข้อมูลจาก EASY-ACC ขึ้นสู่ EASY-ACC Cloud ที่เครื่องเดิม โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC ให้ทำขั้นตอนดังนี้ 1. เข้าไปที่…

14 การสร้างรายละเอียดสินค้ามากกว่า 1 บรรทัด ให้แสดงในใบกำกับแบบอัตโนมัติ

กรณีที่มีสินค้าที่จำเป็นจะต้องแสดงรายละเอียดที่ค่อนข้างละเอียด ในโปรแกรม EASY-ACC จะมีคำสั่งพิเศษสำหรับการสร้างรหัสสินค้าที่เป็นประเภทข้อความ…

15 โปรแกรมเจ้าหนี้ : บันทึกภาษีซื้อข้ามเดือน (จ่ายภาษีคนละเดือนกับวันที่ในใบกำกับ)

ในกรณีที่ได้รับใบกำกับภาษีจากผู้ขายล่าช้าเกินเดือนที่ที่กำหนด เช่น ใบกำกับลงวันที่ 15/12/2561 แต่ได้รับใบกำกับภาษีเดือน…

16 การนำข้อมูลที่สำรองไว้กลับมาลงใหม่ (Restore) โปรแกรมบัญชี EASY-ACC

กรณีที่ต้องการนำข้อมูลที่สำรองไว้กลับมาลงใหม่ ทำตามขั้นตอนดังนี้ ** กรณีใช้งานบนระบบ Lan ต้องแจ้งให้ทุกเครื่องออกจากโปรแกรม…

17 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม EASY-ACC สำหรับคำนวณต้นทุนการผลิต

การนำโปรแกรมบัญชี EASY-ACC ไปประยุกต์ใช้งานในการผลิต สามารถทำได้ด้วยวิธีการง่ายๆ สมมุติว่าเป็นธุรกิจผลิตตู้แช่…

18 ขึ้นข้อความ Access violent in address xxxxxxx in module ...หรือเป็นเครื่องหมายกากบาท ในกรณีที่แก้ไข TEMP ต่างๆแล้วยังไม่หายให้แก้ไขตามนี้

1. เปิด My Computer หรือ This PC คลิกขวามือที่ไดรฟ์ C ไปที่ Properties 2. คลิก Disk Cleanup 3. จะมี Pop Up หน้าต่าง Disk Cleanup for ( C ) คลิก checkbox…

19 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม EASY-ACC สำหรับกิจการที่มีการผลิตสินค้า

การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม EASY-ACC สำหรับกิจการที่มีการผลิตสินค้า รายละเอียด : กิจการที่มีการผลิต…

20 วิธีประยุกต์สำหรับกิจการรับเหมาก่อสร้าง

เรื่อง : วิธีประยุกต์สำหรับกิจการรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นกิจการที่ต้องมีการคุมวัสดุและอุปกรณ์เป็นสำคัญ…

1 2 3 4 Next

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851