ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

ระบบเน็ตเวิร์ค

1 Windows 8 มองไม่เห็น Map network drive ขณะติดตั้งหรืออัพเดทโปรแกรมบน LAN Featured

เนื่องจาก Windows 8 ได้มีการเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ Network ทำให้บางกรณีจะไม่สามารถมองเห็น…

2 อัพเดท Windows 10 แล้วแมพไดรฟ์ไม่ได้ หรือ ติด Password

ในกรณีที่ได้มีการกำหนดการแชร์โฟลเดอร์เพื่อใช้งานร่วมกับเครื่องอื่นไว้ แต่หลังจากที่ทำการอัพเดท…

3 แก้ปัญหาอัพเดทโปรแกรม EASY-ACC บน LAN แล้วถามหา Protection

สำหรับผู้ที่ติดตั้งโปรแกรม EASY-ACC ไว้บนระบบ LAN แบบแชร์ไดรฟ์ คือ ใช้งานทั้งเครื่องตัวแม่ และ ตัวลูก…

4 วิธีป้องกัน Map Drive หลุด for Windows

ถ้าเครื่องแม่ที่มีการติดตั้งโปรแกรมไว้จะเจอปัญหา คือ ถ้า Map Drive หลุด โปรแกรมจะไปเรียก Shortcut จะ ฮาร์ดดิสก์เลย…

5 เรียกใช้งานโปรแกรมผ่านระบบ LAN แล้วถามหา Protection

สำหรับผู้ที่ติดตั้งโปรแกรม EASY-ACC ใช้งานผ่านระบบ LAN ปกติก็สามารถเรียกใช้งานได้ แต่ปรากฏว่าพอจะเรียกใช้งานอีกวันหนึ่งมีข้อความ…

6 แนะนำวิธีการติดตั้งโปรแกรม EASY-ACC บนระบบ LAN ที่ถูกต้อง

โปรแกรม EASY-ACC สามารถใช้ติดตั้งได้ทั้งแบบ Standalone และบนระบบ LAN ถ้าทำการติดตั้งเป็นแบบ Standalone จะเรียกใช้งานได้เฉพาะเครื่องที่ติดตั้งเท่านั้น…

7 EASY-ACC ชุด Standard กับชุด Network ต่างกันอย่างไร

อยากทราบข้อแตกต่างระหว่างชุด Standard กับ Network? โปรแกรม EASY-ACC จะแยกเป็นชุด Standard กับ Network โดยในชุด Standard อนุญาตให้ใช้งานแบบ…

8 วิธีการกำหนดเมื่อเรียกเข้าโปรแกรมผ่าน Network แล้วโปรแกรมขึ้นให้กด RUN

ปัญหา เนื่องจากเมื่อทำการติดตั้งโปรแกรมผ่าน Map Drive เรียบร้อยแล้ว ในการเรียกเข้าโปรแกรมผ่านระบบ…

9 วิธีการกำหนด Security บน Windows 7 เพื่อติดตั้งโปรแกรมของ EASY-ACC for Windows

ในการกำหนด Security ของ Windows 7 นั้น จะเป็นการกำหนด สิทธิ์เข้าไปใช้งานซึ่งโดยปกติแล้ว จะสามารถเข้าไปใช้งานได้เฉพาะเครื่องที่มีการติดตั้งเท่านั้น…

10 การติดตั้งระบบ LAN ของ EASY-ACC Accounting System for Window

กรณีใช้ Windows XP เป็น Server การ Setup ที่เครื่องที่กำหนดให้เป็นตัว Server ทำการ Create new Folder ขึ้นมาใหม่ โดยใช้ชื่อ…

11 วิธีการแชร์ไดเร็คทอรี่บน Windows 7 สำหรับการติดตั้ง และ การ MAP DRIVE

สำหรับผู้ที่ต้องการแชร์ไดรฟ์หรือไดเร็คทอรี่บน Windows 7 เพื่อใช้งานโปรแกรม EASY-ACC นั้น ให้เตรียมขั้นตอนดังนี้…

12 การใช้งานพริ้นเตอร์บนระบบ Network

ในกรณีที่เครื่องพิมพ์ (เป็นDOT รุ่นไหนก็ได้) ต่อตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบ OS Windows98, ME, 95 แต่ต้องการที่จะให้เครื่องที่ใช้…

13 วิธีป้องกัน Map Drive หลุด

การทำ Workgroup หรือ Peer2Peer โดยส่วนใหญ่จะพบปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง Map Drive หลุด ซึ่งวิธีที่จะทำไม่ให้ Map Drive หลุด…

14 วิธีติดตั้ง เครื่อง Printer แบบ Network [LAN] ให้พิมพ์ได้กับ EASY-ACC version DOS

ให้ตรวจสอบชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งเครื่องพิมพ์ โดยให้มาคลิกขวาที่ My Computer เลือก Properties…

15 วิธีการ Add a printer แบบ Network ให้พิมพ์กับ โปรแกรม EASY-ACC

วิธีการทำ 1.ให้ตรวจสอบชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งเครื่องพิมพ์ โดยให้คลิกขวาที่ My Computer เลือก…

16 กรณีใช้ WINDOWS 7 เป็นเครื่อง Server แล้วเครื่อง Client เข้าไม่ได้ติด Password

มีปัญหาเรื่องการ แชร์ LAN WINDOWS 7 แล้วติดหรัสผ่าน ตอนเรียกเข้า Network พอคลิกเข้าไปที่เครื่องที่ต้องการแชร์ไฟล์…

17 ติดตั้ง Client32 วันที่และเวลาจะเปลี่ยนได้เองทุกครั้งที่เรียกใช้งาน

เนื่องจากค่าปกติสำหรับการติดตั้ง Client32 ได้ถูก Synchronize ให้เครื่องลูกรับ วันที่และเวลาทั้งหมดจะมาจากเครื่องแม่ข่าย…

18 การตั้งค่า PERMISION USER (NETWARE 4.X) บน WINDOWS 95,98,ME

เริ่มต้นให้ท่านติดตั้งโปรแกรม Client32 ลงที่บน Windows 95,98,ME (ถ้าไม่มี สามารถหาดาวน์โหลดโปรแกรมได้จาก www.novell.com…

19 การตั้งค่า SAMBA บน LINUX สำหรับลูกข่ายบนระบบปฎิบัติการณ์ Windows

เริ่มต้นให้ Set Network โดยการคลิกขวาที่ Network Neighborhood (ถ้าเป็น ME,XP,2000 ,คลิกที่ My Network) จากนั้น Set Properties ของ TCP/IP และกำหนด…

20 กำหนด Print Server สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON LQ-1170

วิธีการตั้งค่า เครื่องที่ต่อกับ Printer จะต้องทำการแชร์ Printer ก่อนตามรูป ให้เครื่องอื่น Add Printer (เลือกเป็น…

1 2 Next

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851