ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

การสร้างรายละเอียดสินค้ามากกว่า 1 บรรทัด ให้แสดงในใบกำกับแบบอัตโนมัติ

Views: 5400 Last Updated: 21/05/2019 11:28

กรณีที่มีสินค้าที่จำเป็นจะต้องแสดงรายละเอียดที่ค่อนข้างละเอียด ในโปรแกรม EASY-ACC จะมีคำสั่งพิเศษสำหรับการสร้างรหัสสินค้าที่เป็นประเภทข้อความ จะช่วยให้คุณสามารถสร้างข้อความที่จะอธิบายรายละเอียดสินค้าได้ชัดเจนมากขึ้น และเมื่อมีการออกใบกำกับสินค้าชนิดนั้น รายละเอียดที่กำหนดไว้ก็จะถูกนำมาแสดงให้โดยอัตโนมัติ วิธีการมีดังนี้

1. เรียกโปรแกรมสินค้าคงคลัง ไปที่รายการ Update > เพิ่ม/แก้ไขแฟ้มสินค้า กด F4 หรือคลิกที่ เพิ่ม


2. สร้างรหัสสินค้าให้ขึ้นต้นด้วย @MSG ตามด้วยรหัสที่ต้องการ เป็นตัวเลข (ตามตัวอย่าง) และใส่รายละเอียดตามที่ต้องการลงไป3. ใส่รหัสสินค้าที่ต้องการให้มีรายละเอียด แล้วคลิกที่ข้อมูล เลือก กำหนดส่วนประกอบการขาย


4. เลือกรหัส @MSG ที่สร้างไว้ตาม 2 คุณสามารถกำหนดส่วนประกอบได้สูงสุด 15 รายการต่อ 1 รหัส เสร็จแล้วให้บันทึกรายการ


5. เรียกโปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ ให้เรียกรหัสสินค้าที่ต้องการออกใบกำกับ ถ้ารหัสสินค้าที่เลือกมามีกำหนดส่วนประกอบ (หรือข้อความไว้) โปรแกรมจะแสดงขึ้นมาให้เห็นที่จอภาพก่อน ถ้าไม่ต้องการรายการใด ก็ให้เอาเครื่องหมาย "ถูก" ออก


6. รายการส่วนประกอบจะนำมาแสดงในรายการให้อัตโนมัติ


7. เมื่อพิมพ์ใบกำกับออกมา จะสังเกตุเห็นว่ารหัส @MSG จะไม่ถูกพิมพ์ออกมาในใบกำกับ


Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851