ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

การนำข้อมูลที่สำรองไว้กลับมาลงใหม่ (Restore) โปรแกรมบัญชี EASY-ACC

Views: 3936 Last Updated: 03/01/2019 10:53

กรณีที่ต้องการนำข้อมูลที่สำรองไว้กลับมาลงใหม่ ทำตามขั้นตอนดังนี้

** กรณีใช้งานบนระบบ Lan ต้องแจ้งให้ทุกเครื่องออกจากโปรแกรม EASY-ACC ก่อน **

1. เรียกโปรแกรม EASY-ACC ไปที่รายการ จัดการแฟ้มข้อมูล


2. เลือก 4.สำรองแฟ้มข้อมูล


3. เลือกกิจการที่ต้องการนำข้อมูลเดิมไปลงไว้


4. เลือก เรียกข้อมูลที่สำรองกลับคืน (Restore)


5. เลือกไฟล์ที่สำรองไว้ที่จะนำมาลง แล้วคลิก Next


เมื่อเสร็จแล้วทดลองเรียกโปรแกรม

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851