ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

การกำหนดการพิมพ์ใบกำกับแบบครึ่งใบ

Views: 16819 Last Updated: 07/05/2018 09:00

โปรแกรม EASY-ACC Acounting System for Windows จะพิมพ์รายงานโดยอ่านค่าจาก Template ซึ่งมีข้อดีคือ สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรายงานที่ต้องการได้เองโดยสะดวก นอกจากนี้ยังสามารถที่จะสลับเปลี่ยนไปใช้งานรูปแบบรายงานแบบต่างๆ ภายใต้กิจการเดียวกันหรือข้อมูลชุดเดียวกันได้ ซึ่งสามารถที่จะประยุกต์การใช้งานได้อย่างมากมาย เช่น กิจการพิมพ์ใบกำกับทั้งแบบเต็มใบ และ แบบครึ่งใบ สามารถที่จะสลับใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องออกจากโปรแกรม เป็นต้น

สำหรับวิธีการกำหนดให้โปรแกรมสามารถจัดพิมพ์ใบกำกับทั้งแบบเต็มใบ และแบบครึ่งใบได้มีวิธีการดังนี้

ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ invoice_form จาก 

>> Template_รายงานแบบครึ่งใบ

และทำการติดตั้ง ตัว Template โดยให้ทำการแตก Zip ไฟล์ แล้วทำไปวางไว้ภายได้โฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม EASY-ACC เช่น C:ECACC32\TEMPLATE_HALF_INVOICE (ในขณะติดตั้ง สามารถกำหนดตำแหน่งที่จะให้ตัว Template ไปเก็บไว้ที่ใดก็ได้) 

เรียกโปรแกรม EASY-ACC จากเมนูหลักคลิก FILE > เลือกแฟ้มข้อมูลกิจการ > คลิกขวาบรรทัดที่ว่าง > เลือกแก้ไข > พิมพ์ชื่อกิจการ และพิมพ์ข้อความต่อท้ายหลังชื่อกิจการ ว่า "(สำหรับใบกำกับครึ่งใบ)" > ที่ช่องไดเร็คทอรี่ของแฟ้มข้อมูลให้ระบุไดเร็คทอรี่ > แล้วคลิกตกลง ... ดังรูป 


faqdata/506/dot-laser-23.jpg 

คลิกขวาที่แฟ้มข้อมูลกิจการที่สร้างไว้ในข้อ 2 เลือก Custom Report Template ... > คลิกเลือก กำหนดเอง > แล้วกำหนดให้ไปเลือกไดเร็คทอรี่ C:ECACC32\TEMPLATE_HALF_INVOICE แล้วคลิกตกลง สามารถคลิกที่ปุ่ม V เพื่อเลือกไดเร็คทอรี่ของข้อมูลได้ 

faqdata/506/dot-laser-24.jpg 

เมื่อเรียกโปรแกรม จอภาพจะแสดงแฟ้มข้อมูลกิจการ จะได้หน้าจอดังรูป ... ซึ่งเมื่อต้องการที่จะพิมพ์รายงานใบกำกับครึ่งใบ ให้เข้ามาทำการเลือกแฟ้มข้อมูลกิจการ(สำหรับใบกำกับครึ่งใบ) 

faqdata/506/dot-laser-25.jpg 

ในขณะเรียกใช้งานโปรแกรมอยู่ ยังสามารถที่จะเปลี่ยน Template สลับไปใช้งานได้โดยคลิกที่แฟ้มข้อมูลกิจการที่อยู่บนจอภาพได้ โดยที่ไม่ต้องออกจากโปรแกรม 

faqdata/507/pic02.jpg

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851