ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

การใช้งานโปรแกรม EASY-ACC สำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ

Views: 6867 Last Updated: 17/12/2012 12:17

ก่อนอื่นขออธิบายเลขรหัสของโทรศัพท์มือถือที่สามารถแยกรายละเอียดข้อมูลในแต่ละเครื่องได้ หรือที่เรียกกันติดปากว่า "IMEI*" เป็นเลขรหัสชุดโดยจะมีความยาวทั้งสิ้น 15 หลัก ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ชุดด้วยกัน โดยตัวเลขแต่ละชุดจะมีความหมายดังนี้ : เช่น 350111-30-037416-5

  • รหัส TAC (Type Approval Code) ความยาว 6 หลัก หมายถึง รหัสอนุมัติ เป็นรหัสที่กำหนดโดยประเทศที่นำโทรศัพท์เข้ามาจัดจำหน่าย ดังตัวอย่าง 350111โดยเลขรหัส 2 ตัวแรกจะเป็นรหัสประเทศที่อนุมัติ เช่น ประเทศไทยเลขรหัสคือ 35
  • รหัส FAC (Final Assembly Code) ความยาว 2 หลัก หมายถึง รหัสของบริษัทที่ผลิตเช่น Nokia ก็คือ 30
  • รหัส SNR (Serial Number) ความยาว 6 หลัก หมายถึง เลขรหัสของตัวเครื่องซึ่งในที่นี้คือ 037416
  • รหัส SP ความยาว 1 หลัก หมายถึง รหัสสำรอง ซึ่งแล้วแต่ว่าบริษัทผู้ผลิตจะกำหนดไว้ใช้เพื่อประโยชน์อื่นๆ ในที่นี้ก็คือ 5

* IMEI (อีมี่) ย่อมาจาก International Mobilestation Equipment Identity

โดยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถค้นหาได้จาก http://en.wikipedia.org/wiki/International_Mobile_Station_Equipment_Identity และเมื่อทราบเช่นนี้แล้ว รหัสที่เราจะเอามาใช้ประโยชน์ก็คือรหัส FAC+SNR+SP เนื่องจากรหัสดังกล่าวจะไม่มีโอกาสซ้ำกัน และสามารถนำมาใช้เป็นรหัสอ้างอิงในโปรแกรม EASY-ACC ต่อไป

  1. เรียกโปรแกรม EASY-ACC สินค้าคงคลัง ไปที่รายการ UPDATE>เพิ่มแก้ไขหมวดสินค้า สมมุติว่ากำหนดให้หมวดที่ 16 คือรหัส IMEI และหมวดที่ 17 คือหมายเลขโทรศัพท์

  2. เพิ่มรหัสสินค้า เลือกรายการ UPDATE/เพิ่มแก้ไขแฟ้มสินค้า กด F4 สมมุติว่ารหัส IMEI ในที่นี้คือ 350111-30-037416-5 ส่วนที่เราจะเอามาบันทึกคือ 300374165 (เฉพาะสีแดง) เนื่องจากความยาวของรหัสสูงสุดที่โปรแกรมจะรับได้คือ 13 หลัก เมื่อหัก @MSG ไป 4 หลักก็จะเหลือให้ใช้งานอีก 9 หลัก ซึ่งก็จะพอดีกับรหัส IMEI และผลที่ได้คือ @MSG300374165 ซึ่งหน่วยนับให้ใส่ . (จุด) เพื่อที่ขณะพิมพ์รายงานโปรแกรมจะไม่แสดงรายการนี้ขึ้นมาอีก  3. จากนั้นเมื่อต้องการออกใบกำกับ ให้ไปที่โปรแกรม ขายสินค้าและออกใบกำกับ และทำการออกใบกำกับตามปกติ เลือกรายการส่วนที่เป็นรหัส IMEI กับสินค้าออกมา เพื่อพิมพ์รายงาน

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851