โปรแกรมเงินเดือน และค่าแรง EASY-ACC PAYROLL

Home สินค้า รายละเอียดทั่วไป

โปรแกรมบัญชีเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC PAYROLL


พนักงานถือเป็นส่วนสำคัญในกิจการ เพราะเป็นผู้ทำหน้าที่ปฏิบัติงานตามที่กิจการได้กำหนดการทำงานไว้ นอกจากที่กิจการจะต้องคำนวณเงินเดือนให้พนักงานแล้วยังต้องคำนวณ ภาษี ประกันสังคม ทั้งในระหว่างเดือน และสิ้นปี จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจ่ายเงินเดือนมีทั้งเอกสารภายใน และทำให้กับหน่วยงานราชการอื่นๆ ไม่ว่ากิจการของท่านจะมีพนักงาน 5 คน หรือ 50 คน ก็จะต้องทำเอกสารเหล่านี้เหมือนกัน อาทิ ภงด.1 ประกันสังคม หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ฯลฯ หากนำโปรแกรมเงินเดือนเข้ามาช่วยในการทำงานในส่วนนี้ ก็จะลดภาระและขั้นตอนการทำงานลงไปได้อย่างมาก ซึ่งเรามั่นใจว่าท่านจะต้องพอใจและนำไปใช้งานได้อย่างแน่นอน


โปรแกรมบัญชีเงินเดือน และค่าแรง EASY-ACC PAYROLL
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขยาย

โปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll
 • EASY-ACC PAYROLL เป็นโปรแกรมเงินเดือน ช่วยลดภาระในการคำนวณ รายได้ รายการหัก ของพนักงาน อาทิ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประกันสังคม รายการหักอื่นๆ ใช้ได้ทั้งพนักงานรายเดือน รายวัน รายชั่วโมง รายเหมา รองรับการจ่ายเงินทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น จ่ายทุก 30 วัน 15 วัน 10 วัน หรือ รายอาทิตย์ โปรแกรมได้รับการออกแบบและจัดลำดับการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน 
 • การทำงานของ EASY-ACC PAYROLL เป็นแบบ INTERACTIVE กล่าวคือ หลังจากที่บันทึกข้อมูล เข้าสู่โปรแกรมแล้วก็สามารถพิมพ์รายงานได้ทันที โดยไม่ต้องทำขั้นตอนใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งขั้นตอนในการพิมพ์รายงานนั้น ก็เพียงแต่เลือกรายงานที่ต้องการ จากนั้นให้กำหนดค่าตัวเลือกต่างๆ ตามที่โปรแกรมถาม เช่น ตั้งแต่วันที่ใดจนถึงวันที่ใด หรือตั้งแต่งวดบัญชีใด จนถึงงวดบัญชีใด จากนั้นโปรแกรมก็จะพิมพ์รายงาน ตามที่เลือกและกำหนดไว้ให้ทันที
 • สำหรับกิจการที่จ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร หลังคำนวณเงินได้ของพนักงานเสร็จ สามารถนำข้อมูลออกในรูปแบบข้อมูลตามที่ธนาคารกำหนด และใช้นำส่งได้ทันที พร้อมพิมพ์ใบจ่ายเงินเดือน (Payslip) ให้กับพนักงาน 
 • มีระบบตรวจสอบการอัพเดทโปรแกรมอัตโนมัติผ่านทางอินเตอร์เนต ทำให้โปรแกรม มีความทันสมัยตลอดเวลา
 • สร้างกิจการได้สูงสุด 90 กิจการ แต่ละกิจการสามารถกำหนดรูปแบบ ของรายงานและใบจ่ายเงินเดือน (Payslip) ที่แตกต่างกันได้
 • รองรับปริมาณข้อมูลจำนวนมากได้โดยไม่มีข้อจำกัด พร้อมระบบสำรองข้อมูล (Backup) ที่ใช้งานได้อย่างง่ายดาย และ นำข้อมูลกลับมาลงใหม่ (Restore) ได้อย่างสะดวก
โปรแกรมเงินเดือน และค่าแรง EASY-ACC PAYROLL
 • หลังจากบันทึกรายการ สามารถจัดพิมพ์แบบยื่นและรายงานต่างๆ ได้ทันที ตั้งแต่แบบยื่นรายการประจำเดือน ได้แก่ ภ.ง.ด.1 สปส.1-10 หรือ แบบยื่นรายการประจำปี ได้แก่ ภ.ง.ด.1ก ภ.ง.ด.91 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ฯลฯ ที่ตรงตามประกาศของอธิบดีกรมสรรพากร ประจำปี พ.ศ.2553 และปรับเปลี่ยนค่ากำหนดได้เมื่อมีการประกาศเปลี่ยนแปลง เช่น ตารางอัตราภาษี รวมไปถึงค่าลดหย่อนต่างๆ ด้วย 
 • เอกสารสำคัญอื่นๆ อาทิเช่น ทะเบียนจ่ายเงินได้พนักงาน รายการนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสะสมกองทุนเลี้ยงชีพ ฯลฯ ในโปรแกรมก็ได้จัดเตรียมรายงานเหล่านี้ให้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นหน้าที่หนึ่งของโปรแกรมเงินเดือนที่จะช่วยลดภาระในการจัดทำรายงานเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

โปรแกรมเงินเดือน และค่าแรง EASY-ACC PAYROLL

โปรแกรมเงินเดือน และค่าแรง EASY-ACC PAYROLL
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขยาย

โปรแกรมเงินเดือน และค่าแรง EASY-ACC PAYROLL
 • การแสดงผลเป็นภาษาไทย ขั้นตอนการทำงานเป็นแบบ PULLDOWN MENU ควบคุมการทำงานได้อย่างง่ายดาย
 • โปรแกรมได้จัดเรียงลำดับการทำงาน ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานจริง ทำให้สามารถเรียนรู้การทำงานได้ด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็ว และ ยกเลิกหรือแก้ไขรายการที่บันทึกได้ตลอดเวลา ตราบเท่าที่ยังไม่มีการปิดรายการสิ้นเดือน
 • ออกแบบด้วยกราฟฟิกที่สวยงาม ผสมผสานการควบคุมการทำงาน ระหว่างเม้าส์กับคีย์บอร์ดได้อย่างลงตัว ช่วยทำงานได้ง่าย และ รวดเร็วพร้อมกับความสะดวกในการใช้งานไปในเวลาเดียวกัน
 • ระบบความช่วยเหลือ ONLINE-HELP สมบูรณ์แบบ ช่วยให้สามารถนำโปรแกรมไปใช้งาน ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมีการฝึกสอนใดๆ ทั้งสิ้น
โปรแกรมเงินเดือน และค่าแรง EASY-ACC PAYROLL
 • โปรแกรมได้จัดเตรียมรูปแบบการพิมพ์ใบจ่ายเงินเดือน (PAYSLIP) ได้ให้เลือกใช้งานไว้ 2 รูปแบบ คือ พิมพ์ลงกระดาษธรรมดา เป็นการพิมพ์ใบแจ้งเงินได้ลงกระดาษ A4 ทั่วไป สามารถใช้เครื่องพิมพ์ทุกประเภทในการจัดพิมพ์ อาทิ DOT Matrix, Inkjet, Laser เป็นต้น และ การพิมพ์ลงฟอร์มสำเร็จรูป
 • สำหรับ ฟอร์มใบจ่ายเงินเดือนสำเร็จรูป ที่โปรแกรมได้จัดเตรียมไว้นี้ เป็นแบบฟอร์มที่บริษัท บิซิเนสซอฟต์ จำกัด เป็นผู้ออกแบบไว้ มีให้เลือกหลายแบบตามความต้องการ ทั้งแบบ ซองเงินเดือน (Enclose) แบบ 3 ชั้น และ แบบฟอร์มใบจ่ายเงินเดือนแบบ 2 ชั้น กล่องละ 500 ชุด สามารถสั่งซื้อ คลิกที่นี่

โปรแกรมเงินเดือน และค่าแรง EASY-ACC PAYROLL
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขยาย

โปรแกรมเงินเดือน และค่าแรง EASY-ACC PAYROLL

โปรแกรมเงินเดือน และค่าแรง EASY-ACC PAYROLL


 • ระบบปฏิบัติการ Microsoft® Windows® XP / Vista™ / 7 / 8 / 10 (32 bit หรือ 64 bit)
 • CPU Intel or AMD processor ความเร็ว 1.6 GHz ขึ้นไป
 • เนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 150 MB
 • หน่วยความจำขั้นต่ำ 512 MB
 • จอแสดงผลขั้นต่ำ XGA (1024x768) หรือ สูงกว่า
 • เครื่องพิมพ์ทุกรุ่นที่ใช้งานบน Microsoft® Windowsได้
 • ในชุดประกอบด้วย คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม ซีดีสำหรับการติดตั้ง บัตรลงทะเบียน

หัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง : คุณสมบัติทั่วไปของโปรแกรม | ดาวน์โหลดชุดทดลอง | ใบแจ้งราคาสินค้า | สั่งซื้อโปรแกรม

 
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป โปรแกรมเงินเดือน
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป โปรแกรมเงินเดือน
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป โปรแกรมเงินเดือน
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป โปรแกรมเงินเดือน
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป โปรแกรมเงินเดือน
สั่งซื้อโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll
E-MAIL SIGN UP เกี่ยวกับเรา โปรแกรมบัญชี EASY-ACC BUSINESS SOFT
© 2016 Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851