4E’s หลักการตลาดในยุคดิจิตอล

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2020
  1,258 views

หลักการตลาดแบบดั้งเดิมที่ Edmund Jerome McCarthy ศาสตราจารย์ด้านการตลาดชื่อดังแห่งสหรัฐอเมริกา ได้อธิบายไว้ตามสูตรส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือ 4P’s ประกอบด้วย Product, Price, Place และ Promotion ใช้มาตั้งแต่ปี 1960 แน่นอนมันอาจจะไม่เหมาะในปัจจุบัน 4E’s จึงเป็นแนวคิดการตลาดที่เหมาะสมกว่าในธุรกิจยุคดิจิตอล 4E’s ประกอบด้วย Experience, Exchange, Everyplace และ Evangelism ซึ่งจะมาแทนการตลาดแบบ 4P’s อย่างไร มาดูกันครับ

1. Product >> “Experience”
ทุกวันนี้ผู้บริโภคไม่ได้คาดหวังแค่สินค้าหรือบริการเท่านั้น แต่คาดหวังในเรื่องของความสะดวกสบาย มีความสุขต่อตัวสินค้าหรือบริการ เราจะต้องเสนอภาพลักษณ์ของแบรนด์และสร้างความรู้สึกที่เกี่ยวกับบริษัท เช่น การซื้อรถยนต์สักคันทำไมจะต้องเลือกรุ่นท้อป หรือ การได้นั่งเครื่องบินในระดับ First Class หรือทานอาหารในร้านสุดหรู

2. Price >> “Exchange”
แต่เดิมการตั้งราคาสินค้าจะมาจากต้นทุนเป็นหลัก รูปแบบการแข่งขันจึงพยายามทำให้ราคาสินค้าถูกกว่าคู่แข่ง แต่เมื่อพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลงไป ผู้คนไม่ได้ให้ความสำคัญที่ราคา แต่หันไปให้ความสนใจเรื่อง “ความคุ้มค่า” มากกว่า ถ้าของคุณแพงกว่าแต่ให้ความคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลของตัวสินค้าหรือด้านความรู้สึกก็ตาม ลูกค้าก็ยอมที่จะซื้อ

3. Place >> “Everyplace”
แต่ก่อนการจะทำธุรกิจเราจะต้องเลือก “ทำเล” ที่เหมาะๆ แต่ตอนนี้หน้าร้านอาจจะไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นอีกแล้ว ลูกค้าสามารถค้นหาหน้าร้านของคุณได้จากโลกออนไลน์ ดังนั้นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญคือเปลี่ยนจากหน้าร้านไปทำเป็น เว็บไซด์ อีคอมเมิร์ช หรือโมบายแอป

4. Promotion >> “Evangelism”
การออกแคมเปญลด แลก แจก แถม แบบการตลาดสมัยก่อนอาจไม่ได้รับความนิยมมากนักในปัจจุบัน เพราะลูกค้าในยุคนี้มักจะติดในแบรนด์ที่ใช้เป็นประจำอยู่แล้ว คุณจะต้องทำให้เขาพอใจ และสร้างให้เขาเป็น “ลูกค้าประจำ” คำว่า Evangelism ถ้าจะให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นก็จะหมายถึง Brand Loyalty นั่นเอง

ในการปรับตัวเข้าสู่การตลาดแบบ 4E’s จำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยี่เข้าช่วย นั่นก็คือ “อินเตอร์เน็ต” ซึ่งคุณจะต้องปรับรูปแบบการทำงานของคุณเอง เพื่อให้เหมาะกับการตลาดแบบนี้และให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค