โปรแกรมบัญชี EASY-ACC เปลี่ยนความวุ่นวาย ให้เป็นเรื่องสบายๆ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2020
  2,514 views

โปรแกรมบัญชี แต่เดิมอาจจะเป็นเรื่องที่ดูยากเกินกว่าที่ธุรกิจทั่วไปจะเรียนรู้และนำไปใช้งาน ในปัจจุบันโปรแกรมบัญชีกลายเป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับการทำธุรกิจไปแล้ว ช่วยลดขั้นตอนทำงานลง การค้นหาเรียกดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เจ้าธุรกิจมีเวลามากขึ้นในการวางแผนงานต่างๆ อีกทั้งมีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจที่ถูกต้องอีกด้วย

การทำบัญชีมีความสำคัญอย่างมากในการประกอบธุรกิจ หากไม่มีข้อมูลเหล่านี้จะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างไม่รู้สภาพความเป็นจริง ยากต่อการบริหารจัดการให้ธุรกิจมีความก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้หากไม่ทำบัญชีถือว่าผิดกฎหมายและจะมีปัญหาอื่น ๆ ตามมามากมาย

โปรแกรมบัญชี EASY-ACC เป็น โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป สามรารถใช้งานได้กับธุรกิจเกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นซื้อมาขายไป ธุรกิจบริการ รวมไปถึงอุตสากรรม ในชุดโปรแกรมประกอบด้วย

  • โปรแกรมบัญชีแยกประเภท เป็นส่วนที่ช่วยสรุปผลการดำเนินงานของกิจการ ว่ากำไรหรือขาดทุนเท่าไร นำเสนอในรูปของงบการเงินที่เป็นมาตรฐาน
  • โปรแกรมสินค้าคงคลัง เป็นส่วนที่ควบคุมคลังสินค้าในสต็อก ต้นทุน ปริมาณคงเหลือ สินค้าไหนขายมากขายน้อย ตรวจสอบการเข้าออกของสินค้าได้
  • โปรแกรมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย เป็นส่วนจัดการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและยอดค้างชำระต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าสินค้า ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าใช้จ่ายต่างๆ สรุปแยกตามเจ้าหนี้แต่ละราย หรือสรุปตามประเภทของค่าใช้จ่ายให้เราตรวจสอบได้ง่าย
  • โปรแกรมลูกหนี้และรายได้ เป็นส่วนจัดการเกี่ยวกับรายได้ทั้งหมด วันนี้รับเงินเท่าไร จากใคร โอนจากธนาคารไหน สรุปรายรับจากลูกค้าแต่ละรายหรือสรุปแยกตามประเภทของรายได้
  • โปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ เป็นส่วนจัดการเกี่ยวกับเอกสารการขายทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งจอง ใบเสนอราคา รวมไปถึงเอกสารที่เกี่ยวกับการขายทั้งหมด และยังใช้ตรวจสอบประวัติการขายรายวัน รายเดือน รายปี แยกตามสินค้าหรือลูกค้าได้อีกด้วย
  • โปรแกรมซื้อสินค้า เป็นส่วนจัดการเกี่ยวกับเอกสารด้านการซื้อ ออกใบสั่งซื้อ ยืนยันการรับสินค้า ตรวจสอบประวัติการซื้อรายวัน รายเดือน รายปี แยกตามร้านค้าหรือสินค้าได้

การทำงานของโปรแกรมบัญชี EASY-ACC จะเป็นแบบอัตโนมัติ เมื่อคุณออกใบกำกับเพียง 1 รายการ โปรแกรมจะไปตัดสินค้าและสร้างรายการรายได้ให้โดยอัตโนมัติ จนถึงออกงบการเงินโดยไม่ต้องทำขั้นตอนใดๆ ทั้งสิ้น ป้องกันความผิดพลาด ทำให้การทำงานมีความรวดเร็วคล่องตัวมากขึ้น

การทำบัญชีช่วยให้เจ้าของกิจการได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกิจการตามรอบระยะเวลาหนึ่งว่ามีรายรับรายจ่าย มีกำไร-ขาดทุนมากน้อยแค่ไหน มีรายได้หลักรายได้รองเท่าไหร่ เพราะในกระบวนการทางด้านบัญชีนั้นจะต้องมีการวัดและการสรุปผลการดำเนินธุรกิจ

โปรแกรมบัญชี EASY-ACC พัฒนาขึ้นโดยบริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด เราเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปรายแรกของไทย ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 ตลอดเวลาโปรแกรมมีการพัฒนาให้มีความทันสมัยมาอย่างต่อเนื่อง และเราให้ความสำคัญกับการบริการหลังการขาย ลูกค้าทุกคนจะได้รับการเอาใจใส่ในทุกๆ ปัญหาของโปรแกรม ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี พร้อมด้วยการบริการในทุกช่องทาง โทรศัพท์ ไลน์ อีเมล Live chat หรือ Remote Desktop  

การเลือกโปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจไว้ใช้งานอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะตัดสินใจ เพราะหากเลือกผิดการจะมาเริ่มต้นใหม่จะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและเสียเวลา เราจึงอยากให้คุณได้ลองโปรแกรมบัญชี EASY-ACC “ฟรี” ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ก่อนที่จะตัดสินใจ เพื่อทดสอบและเปรียบเทียบการทำงาน ซึ่งเรามั่นใจว่าคุณจะต้องพอใจและนำไปใช้งานได้อย่างแน่นอน