มาวิเคราะห์…กรณีพนักงานห้างทองออโรร่าได้รับเงินจากกองทุนเงินทดแทนกว่า 1 ล้านบาท จากการเสียชีวิตในระหว่างการทำงาน

วันที่ 23 มกราคม 2020
  597 views

จากข่าวที่พนักงานห้างทองออโรร่าได้ถูกคนร้ายปล้นร้านทองยิงเสียชีวิต เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นการเสียชีวิตในระหว่างการทำงาน โดยทายาทของผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินจากกองทุนเงินทดแทนรวมทั้งผลประโยชน์อื่น รวมเป็นเงินกว่า 1 ล้านบาท มาดูว่าเงินเหล่านั้นได้มาจากสิทธิประโยชน์อะไรบ้างกัน

พนักงานทุกคนตามมาตรา 40 จะมีประกันความคุ้มครอง 2 แบบ คือ

1) จากประกันสังคม ซึ่งเงินประกันสังคมจะได้รับจากพนักงานและนายจ้างจ่ายสมทบประจำทุกเดือน พนักงานได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในกรณีที่เกิดเหตุในระหว่างไม่ได้ปฏิบัติงานหรืออยู่นอกเวลางาน

2) จากเงินกองทุนเงินทดแทน เป็นเงินที่นายจ้างจะจ่ายเข้ากองทุนแต่เพียงผู้เดียว ให้พนักงานได้รับสิทธิประโยชน์ในระหว่างการปฏิบัติงาน กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต

สำหรับพนักงานห้างทองออโรร่าที่ถูกยิงเสียชีวิตในระหว่างการทำงานนั้น จะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

  1. ค่าทำศพ จำนวน 33,600 บาท จากประกันสังคม
  2. เงินค่าทดแทนรายเดือนกรณีเสียชีวิต เดือนละ 7,700 บาท จำนวน 120 เดือน รวมเป็นเงิน 924,000 บาท (เงินจำนวนนี้คำนวณจาก 70% ของเงินเดือนที่พนักงานได้รับในแต่ละเดือน แต่ไม่เกิน 12,000 บาท) จากกองทุนเงินทดแทน
  3. เงินบำเหน็จชราภาพ จำนวน 34,574.19 บาท (ยังไม่รวมดอกผล) จากประกันสังคม

รวมผลประโยชน์ทั้งสิ้น 992,174.19 บาท สำหรับรายละเอียดสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างที่จะได้รับจากกองทุนเงินทดแทนมีอะไรบ้าง สามารถดูได้ตามลิ้งค์ด้านล่างครับ

สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างที่จะได้รับจากกองทุนเงินทดแทน