แปลงข้อมูลจากโปรแกรมอื่นมาใช้บน EASY-ACC ง่ายนิดเดียว

วันที่ 28 ตุลาคม 2019
  634 views

โปรแกรม EASY-ACC ได้มีการออกแบบให้สามารถแปลงข้อมูลจากโปรแกรมอื่นมาใช้งานได้ โดยมีขั้นตอนง่ายๆ และมีโปรแกรมช่วยจัดการ ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยก็ทำงานได้ทันที ช่วยลดเวลาไม่ต้องมาบันทึกข้อมูลใหม่ มาดูวิธีการทำกันครับ

  1. เดรียมรูปแบบข้อมูลในรูปของ Excel ตามที่โปรแกรมกำหนดไว้ (เลือกโปรแกรมได้ตามลิ้งค์ที่แนบไว้ท้ายบทความ)
  2. เรียกโปรแกรมสำหรับแปลงข้อมูลตามที่ต้องการ ตามโปรแกรมที่ต้องการแปลง
  3. เมื่อข้อมูลถูกนำเข้าไปยังโปรแกรม EASY-ACC เรียบร้อยแล้ว ควรให้โปรแกรมจัดเรียงข้อมูลใหม่ เพื่อความถูกต้องในการทำงาน
  4. หากพบข้อผิดพลาด ก็สามารถแก้ไขข้อมูลจากโปรแกรม EASY-ACC ได้โดยตรง หรืออาจจะแก้ไขจากไฟล์ต้นฉบับที่ทำจาก Excel แล้วทำการโอนข้อมูลใหม่ก็ได้เช่นกัน

นำเข้าข้อมูลสินค้า (IC) จากโปรแกรมอื่นมาใช้งานบนโปรแกรมบัญชี EASY-ACC
http://businesssoft.com/support/kb/article/AA-00529/46/

นำเข้าข้อมูลเจ้าหนี้/ร้านค้า (AP) จากโปรแกรมอื่นมาใช้งานบนโปรแกรมบัญชี EASY-ACC

http://businesssoft.com/support/kb/article/AA-00989/46/

นำเข้าข้อมูลลูกค้า (AR) จากโปรแกรมอื่นมาใช้งานบนโปรแกรมบัญชี EASY-ACC
http://businesssoft.com/support/kb/article/AA-00988/46/

นำเข้าข้อมูลพนักงาน (PR) จากโปรแกรมอื่นมาใช้งานบนโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll
http://businesssoft.com/support/kb/article/AA-00984/47/

หากมีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมมายังบริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด ทางไลน์ @businesssoft หรือโทร. 0 2971 4444