Home สินค้า รายละเอียดทั่วไป
แบบฟอร์มใบกำกับสำเร็จรูป EASY-ACC

เอกสารใบกำกับต่างๆมีความสำคัญสำหรับทุกกิจการ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการรับ ส่งสินค้าระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดการภายในได้เป็นอย่างดี แบบฟอร์มใบกำกับสำเร็จรูป ได้รับการออกแบบให้สามารถใช้งานได้กับกิจการทุกประเภทและทุกรูปแบบ โดยไม่จำเป็นต้องออกแบบหรือกำหนดค่าใดๆในโปรแกรมทั้งสิ้น มีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบกรมสรรพากรทุกประการ

สามารถใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ชนิด DOT MATRIX ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ

สามารถใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ชนิด DOT MATRIX ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ แบบฟอร์มใบกำกับทุกชนิดผลิตโดยใช้เนื้อกระดาษที่มีคุณภาพ ทนทานไม่ฉีกขาดง่าย เคลือบด้วยน้ำยาคาร์บอนชนิดพิเศษสามารถพิมพ์ได้อย่างชัดเจนทุกสำเนาและสามารถเก็บได้นานโดยน้ำยาไม่เสื่อมคุณภาพมีรูปแบบให้เลือกหลายแบบขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ใช้งานอยู่และการนำไปใช้งาน

สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย

สามารถนำไปใช้งานร่วมกับโปรแกรม EASY-ACC ได้ทันที เนื่องจากในโปรแกรมเองได้มีการจัดเตรียมค่าต่างๆไว้ให้เรียบร้อยพร้อมที่จะจัดพิมพ์ได้ทันที โดยไม่จำเป็นที่จะต้องสั่งพิมพ์ใบกำกับเป็นจำนวนมากๆ ซึ่งจะช่วยประหยัดทั้งเวลา ค่าใช้จ่าย และยังสะดวกต่อการนำโปรแกรมไปใช้งานอีกด้วย  ช่วยเพิ่มความคล่องตัว และความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังสามารถนำใบกำกับไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมากมาย

รูปแบบมาตรฐาน ถูกต้องตามระเบียบ

แบบฟอร์มใบกำกับได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อการนำไปใช้งาน และความถูกต้องตามระเบียบของกรมสรรพากรเป็นหลัก ดังนั้นจึงมีรายละเอียดที่ครบถ้วนสามารถนำไปใช้งานได้กับกิจการทุกประเภทและทุกรูปแบบ

มีแบบให้เลือกหลากหลายตามความต้องการ

มีแบบฟอร์มทั้งแบบ 3 ใบต่อชุด และ 5 ใบต่อชุด ในขนาดมาตรฐานและขนาดครึ่งใบ นอกจากนี้ยังมีแบบฟอร์มใบ PAY SLIP สำหรับโปรแกรมบัญชีเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC PAYROLL และแบบฟอร์มต่อเนื่องขนาด 6" สำหรับโปรแกรมขายปลีก ณ จุดขาย EASY-ACC Point of Sale ให้เลือกใช้ตามความต้องการ

 
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป โปรแกรมเงินเดือน
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป โปรแกรมเงินเดือน
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป โปรแกรมเงินเดือน
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป โปรแกรมเงินเดือน
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป โปรแกรมเงินเดือน
E-MAIL SIGN UP เกี่ยวกับเรา โปรแกรมบัญชี EASY-ACC BUSINESS SOFT
© 2016 Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851