โปรแกรมบัญชี EASY-ACC โปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll โปรแกรมขายปลีก ณ จุดขาย EASY-ACC Point of Sale

Home สินค้า
โปรแกรมระบบบัญชี
EASY-ACC Accounting System
เป็นโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ที่รองรับงานทางบัญชีของธุรกิจได้เกือบทุกประเภทรายละเอียดในทุก ๆ ส่วนได้รับการออกแบบไว้อย่างสวยงามครบถ้วน ช่่วยให้คุณสามารถจัดการ งานบัญชีที่ยุ่งยากให้ถูกต้อง ตามหลักการบัญชีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ ง่ายดาย

โปรแกรมบัญชีเงินเดือนและค่าแรง
EASY-ACC Payroll
เป็นโปรแกรมเงินเดือนที่ได้รับการออกแบบ และ จัดลำดับการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน การทำงานของโปรแกรม EASY-ACC Payroll จะเป็นแบบ Interactive ดังนั้น หลังจากที่บันทึกข้อมูล เข้าสู่โปรแกรมแล้ว ก็สามารถพิมพ์รายงานได้ทันที โดยไม่ต้องทำขั้นตอนใดๆ อีกทั้งสิ้น

โปรแกรมขายปลีก ณ จุดขาย
EASY-ACC Point of Sale
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกิจการค้าปลีก และกิจการให้บริการทุกประเภท ที่ต้องการความรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ต มินิมาร์ท ปั๊มน้ำมัน ร้านอาหาร ร้านขายยา ร้านขายอะไหล่ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ร้านซักอบรีด ฯลฯ สามารถโอนข้อมูลไปยังโปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC เพื่อสรุปผลการดำเนินงานได้

แบบฟอร์มใบกำกับสำเร็จรูป
EASY-ACC Invoice Form
เอกสารใบกำกับต่างๆ มีความสำคัญสำหรับทุกกิจการ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการรับ ส่งสินค้าระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารและการจัดการภายในได้เป็นอย่างดี

อุปกรณ์เสริม
POS Accessories
สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ POS ได้หลายชนิด เช่น เครื่องอ่านบาร์โค้ด, ลิ้นชักอิเลคทรอนิค  สลิปพรินเตอร์ และเครื่อง POS บางรุ่น ซึ่งจะช่วยให้การบริการลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป โปรแกรมเงินเดือน
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป โปรแกรมเงินเดือน
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป โปรแกรมเงินเดือน
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป โปรแกรมเงินเดือน
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป โปรแกรมเงินเดือน
FAQs
E-MAIL SIGN UP เกี่ยวกับเรา โปรแกรมบัญชี EASY-ACC BUSINESS SOFT
© 2016 Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851