ออกใบรับคืนสินค้า คัดลอกส่วนหัวใบกำกับ แล้วไม่เกิดอะไรขึ้น ตอบ Yes หรือ No ก็ไม่คัดลอกใบกำกับเดิมมาให้ ไม่รู้ต้องแก้ไขอย่างไรดีครับ ตอนนี้ใช้พิมพ์ใบกำกับเดิมเพื่อลอกรายการ เลข PO อยู่ครับ แต่จำได้เคยสั่งให้ลอกส่วนหัวใบกำกับแล้ว โปรแกรมจะคัดลอกรายละเอียดเดิมมาให้เลยครับ