เครื่องแม่ 1 เครื่อง ลูก 2 เครื่อง เกิดปัญหาเครื่องลูก 2 เครื่องช้ามาก เป็นมา 2 อาทิตย์ ให้ช่างมาเช็คระบบแลนแล้ว