ท่านสามารถแนบไฟล์รูปภาพ (เช่น ภาพหน้าจอเมื่อเกิดข้อผิดพลาด) ลงในกระทู้ได้โดยตรง ซึ่งมีวิธีการดังนี้

1. คลิกที่ปุ่ม "Insert Image" ตามรูป

Name:  2015-02-12_17-37-36.png
Views: 1845
Size:  20.4 KB

2. ที่แทบ "From Computer" คลิก "Select Files"

Name:  2015-02-12_17-38-51.png
Views: 1556
Size:  18.2 KB

3. เลือกไฟล์รูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของท่าน เสร็จแล้วคลิก "Upload File(s)"

Name:  2015-02-12_17-41-08.png
Views: 1587
Size:  19.3 KB

4. เสร็จแล้ว จะปรากฏข้อความตามตัวอย่างข้างล่างโดยยังไม่มีภาพแสดงที่หน้าจอทันที ถือว่าถูกต้องนะครับ (ภาพจะแสดงเมื่อตั้งกระทู้เรียบร้อยแล้ว)
รหัส:
[ATTACH]<ตัวเลข>[/ATTACH]