อัพเดท EASY-ACC Accounting System V1.10 Build 3400 รองรับรูปแบบใบกำกับภาษีปี พ.ศ. 2557 รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 197อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://businesssoft.com/support/kb/article/AA-00938/0/