สำหรับท่านที่ใช้ Google Chrome เป็นประจำ อาจจะสังเกตว่าอยู่ดีๆ บุ้คมาร์คหรือเมนูบางส่วนของ Chrome จะมีระยะห่างระหว่างบรรทัดมากขึ้น ซึ่งที่จริง Google ได้เปลี่ยนส่วนนี้มานานแล้ว แต่ที่ท่านเพิ่งเจอเพราะอาจจะเพิ่งมีการอัพเดทเวอร์ชั่น ยกตัวอย่างตามรูป

Name:  9-5-2556 14-21-41.png
Views: 653
Size:  14.7 KB

หลายท่านเก็บบุ้คมาร์คจำนวนมากตั้งแต่ที่ระยะห่างระหว่างบรรทัดยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเมื่อระยะห่างมากขึ้นอาจทำให้บรรทัดล่างๆ ล้นเกินหน้าจอ หรืออาจจะชอบระยะห่างแบบเดิมเพราะดูง่ายกว่า ซึ่งการจะเปลี่ยนกลับไปใช้แบบเดิมไม่สามารถกำหนดได้โดยตรงจาก Chrome ครับ (เพราะไม่มีตัวเลือกให้กำหนด) แต่เราสามารถทำได้โดยส่งเป็นพารามิเตอร์ขณะเรียกโปรแกรม ซึ่งวิธีการมีดังนี้

Name:  9-5-2556 14-24-39.png
Views: 244
Size:  15.8 KB

เข้าไปในส่วนของ Properties (ตามรูป) จากนั้น ให้เพิ่มคำสั่งหรือพารามิเตอร์ --disable-new-menu-style ต่อท้ายในส่วนของ Target

Name:  9-5-2556 14-25-54.png
Views: 262
Size:  45.1 KB

เมื่อเสร็จแล้ว ให้ปิด Chrome ทุกหน้าจอที่เปิดค้างไว้ จากนั้นลองเรียกใหม่ บุ้คมาร์คจะกลับมาเหมือนแบบเดิม

Name:  9-5-2556 14-26-59.png
Views: 243
Size:  14.8 KB