ทางบริษัท ได้เพิ่มในส่วนของ Blog ซึ่งจะมีจะบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ภาษี สาระความรู้ที่น่าสนใจ รวมถึงข่าวคราวความเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมของบริษัท โดยท่านสามารถเข้าไปติดตามได้ที่

http://www.businesssoft.com/blog