โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC
 
 
ชุดรวม Standalone
ในชุดประกอบด้วย โปรแกรมบัญชีแยกประเภท/สินค้าคงคลัง/เจ้าหนี้/ลูกหนี้/ออกใบกำกับ/ซื้อสินค้า บัตรลงทะเบียน และคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด
16,000.00
 
ชุดรวม Network
สำหรับใช้งาน 10 เครื่องพร้อมกัน ในชุดประกอบด้วย โปรแกรมบัญชีแยกประเภท/สินค้าคงคลัง/เจ้าหนี้/ลูกหนี้/ออกใบกำกับ / ซื้อสินค้า
26,000.00
 
ชุดแยก General Ledger 1 User
สำหรับการใช้งานเฉพาะโปรแกรมบัญชีแยกประเภท (General Ledger) เท่านั้น ในชุดประกอบด้วย ซีดีสำหรับติดตั้งโปรแกรม คู่มือการใช้งาน และ บัตรลงทะเบียน EASY-ACC
4,000.00
 
ชุดแยก Inventory Control 1 User
สำหรับการใช้งานเฉพาะโปรแกรมสินค้าคงคลังเท่านั้น (ใช้ร่วมกับโปรแกรมลูกหนี้ฯ เพื่อใช้งานโปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ หรือ ใช้ร่วมกับโปรแกรมเจ้าหนี้ฯ เพื่อใช้งานโปรแกรมซื้อสินค้า
4,000.00
 
ชุดแยก Accounting Payable 1 User
สำหรับการใช้งานเฉพาะโปรแกรมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย เท่านั้น (ใช้ร่วมกับโปรแกรมสินค้าคงคลัง เพื่อใช้งานโปรแกรมซื้อสินค้าได้)
4,000.00
 
ชุดแยก Accounting Receivable 1 User
สำหรับการใช้งานเฉพาะโปรแกรมลูกหนี้และรายได้ เท่านั้น (ใช้ร่วมกับโปรแกรมสินค้าคงคลัง เพื่อใช้งานโปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับได้)
4,000.00
 
ชุดแยก GL Network 10 Users
สำหรับการใช้งานเฉพาะโปรแกรมบัญชีแยกประเภท General Ledger เท่านั้น ใช้งาน 10 เครื่องพร้อมกัน ในชุดประกอบด้วย คู่มือการใช้งาน และ บัตรลงทะเบียน EASY-ACC
6,500.00
 
ชุดแยก IC Network 10 Users
สำหรับการใช้งานเฉพาะโปรแกรมสินค้าคงคลัง Inventory Control เท่านั้น ใช้งาน 10 เครื่องพร้อมกัน ในชุดประกอบด้วย คู่มือการใช้งาน และ บัตรลงทะเบียน EASY-ACC
6,500.00
 
ชุดแยก AP Network 10 User
สำหรับการใช้งานเฉพาะโปรแกรมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย เท่านั้น ใช้งาน 10 เครื่องพร้อมกัน ในชุดประกอบด้วย คู่มือการใช้งาน และ บัตรลงทะเบียน EASY-ACC (ใช้ร่วมกับโปรแกรมสินค้าคงคลัง เพื่อใช้งานโปรแกรมซื้อสินค้าได้)
6,500.00
 
ชุดแยก AR Network 10 Users
สำหรับการใช้งานเฉพาะโปรแกรมลูกหนี้และรายได้ เท่านั้น ใช้งาน 10 เครื่องพร้อมกัน ในชุดประกอบด้วย คู่มือการใช้งาน และ บัตรลงทะเบียน EASY-ACC (ใช้ร่วมกับโปรแกรมสินค้าคงคลัง เพื่อใช้งานโปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับได้)
6,500.00
  โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง
 
 
EASY-ACC Payroll Standalone
ประกอบด้วย ซีดีสำหรับติดตั้งโปรแกรม บัตรลงทะเบียน และคู่มือการใช้งาน
9,000.00
 
EASY-ACC Payroll Network Version 10 Users
ใช้งานได้ 10 เครื่องพร้อมกัน ประกอบด้วย ซีดีสำหรับติดตั้งโปรแกรม บัตรลงทะเบียน และคู่มือการใช้งาน
20,000.00
  โปรแกรมขายปลีก ณ จุดขาย
 
 
EASY-ACC Point of Sale 1 User
โปรแกรมขายปลีก ณ จุดขาย EASY-ACC Point of Sale สำหรับ 1 Users เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกิจการค้าปลีกและกิจการให้บริการทุกประเภท ที่ต้องการความรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า
8,000.00
 
EASY-ACC Point of Sale 5 Users
โปรแกรมขายปลีก ณ จุดขาย EASY-ACC Point of Sale สำหรับ 5 User เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกิจการค้าปลีกและกิจการให้บริการทุกประเภท ที่ต้องการความรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า
20,000.00
  การอัพเกรดโปรแกรม
 
 
อัพเกรดโปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC
ในชุดประกอบด้วย โปรแกรมบัญชีแยกประเภท/สินค้าคงคลัง/เจ้าหนี้/ลูกหนี้/ออกใบกำกับ/ซื้อสินค้า ประกอบด้วย ซีดีสำหรับติดตั้งโปรแกรม บัตรลงทะเบียน และคู่มือการใช้งาน 5 เล่ม
6,000.00
 
อัพเกรดโปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC NETWORK 10 Users
ในชุดประกอบด้วย โปรแกรมบัญชีแยกประเภท/สินค้าคงคลัง/เจ้าหนี้/ลูกหนี้/ออกใบกำกับ/ซื้อสินค้า ใช้งานได้ 10 เครื่องพร้อมกัน ประกอบด้วย ซีดีสำหรับติดตั้งโปรแกรม บัตรลงทะเบียน และคู่มือการใช้งาน 5 เล่ม
9,000.00
 
อัพเกรดโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง Stand Alone
ประกอบด้วย ซีดีสำหรับติดตั้งโปรแกรม บัตรลงทะเบียน และคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด
4,000.00
 
อัพเกรดโปรแกรม EASY-ACC PAYROLL NETWORK 10 Users
ใช้งานได้ 10 เครื่องพร้อมกันประกอบด้วย ซีดีสำหรับติดตั้งโปรแกรม บัตรลงทะเบียน และคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด
6,000.00
  แบบฟอร์มใบกำกับสำเร็จรูป
 
 
ใบกำกับ EASY-ACC แบบ 3 ชั้น ขนาด 9x11 นิ้ว ไม่มีหัวใบกำกับ
ใบกำกับ EASY-ACC ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อการนำไปใช้งาน และความถูกต้องตามระเบียบของกรมสรรพากรเป็นหลัก จำนวน 500 ชุดต่อ 1 กล่อง ราคากล่องละ 1,600 บาท (ไม่รวม VAT) ฟรี ค่าจัดส่ง
1,600.00
 
ใบกำกับ EASY-ACC แบบ 5 ชั้น ขนาด 9x11 นิ้ว มีหัวใบกำกับ
ใบกำกับ EASY-ACC ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อการนำไปใช้งาน และความถูกต้องตามระเบียบของกรมสรรพากรเป็นหลัก จำนวน 500 ชุดต่อ 1 กล่อง ราคากล่องละ 2,300 บาท (ไม่รวม VAT) ฟรี ค่าจัดส่ง
2,300.00
 
ใบกำกับ EASY-ACC แบบ 3 ชั้น ขนาด 9x6 นิ้ว ไม่มีหัวใบกำกับ
ใบกำกับ EASY-ACC ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อการนำไปใช้งาน และความถูกต้องตามระเบียบของกรมสรรพากรเป็นหลัก จำนวน 500 ชุดต่อ 1 กล่อง ราคากล่องละ 900 บาท (ไม่รวม VAT) ฟรี ค่าจัดส่ง
900.00
 
ใบจ่ายเงินเดือน EASY-ACC แบบ 3 ชั้น Enclose
ใบจ่ายเงินเดือน EASY-ACC แบบ 3 ชั้น Enclose ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อการนำไปใช้งาน ในส่วนของพนักงานจะปกปิดไม่ให้เห็นเงินเดือน จำนวน 500 ชุดต่อ 1 กล่อง ราคากล่องละ 1,350 บาท (ไม่รวม VAT) ฟรี ค่าจัดส่ง
1,350.00
 
ใบจ่ายเงินเดือน EASY-ACC แบบ 2 ชั้น
ใบจ่ายเงินเดือน EASY-ACC แบบ 2 ชั้น ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อการนำไปใช้งาน จำนวน 500 ชุดต่อ 1 กล่อง ราคากล่องละ 680 บาท (ไม่รวม VAT) ฟรี ค่าจัดส่ง
680.00
  อุปกรณ์เสริม POS
 
 
Scanner Symbol LS 2208 *กรุณาสอบถามราคาอีกครั้ง*
เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบมือถือ เลเซอร์ 1 เส้น เหมาะสำหรับ งานทั่วไป supermarket , minimart และห้องสมุด
0.00
 
ลิ้นชักเก็บเงินอัตโนมัติ POSIFLEX รุ่น 4104 *กรุณาสอบถามราคาอีกครั้ง*
ลิ้นชักเก็บเงินที่ใช้กับโปรแกรมขายปลีก ณ จุดขาย EASY-ACC Point of Sale
0.00
 
เครื่องพิมพ์สลิป EPSON TM-U220 *กรุณาสอบถามราคาอีกครั้ง*
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จกระดาษ 1 ม้วน ชนิดหัวเข็ม 9 เข็ม
0.00
  สินค้าพิเศษ
 
 
สินค้าอื่นๆ
10,215.00
Total Price    0.00  
   
 

Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5) in Unknown on line 0