มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2558 (การให้หักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศ)

ผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ซื้อสินค้าระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 หรือชำระค่าบริการและใช้บริการระหว่างวันที่ 25-31 ธันวาคม 2558 จากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถนำเงินค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการที่ได้จ่ายไปนั้น มาหักเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษี…

อ่านต่อ »

เตรียมปิดบัญชีสิ้นปี เพื่อเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม EASY-ACC สำหรับปี 2559

โดยปกติทั่วไปในการทำบัญชีจะต้องมีการปิดบัญชี เพื่อคำนวณยอดยกไปสำหรับที่จะใช้ในปีถัดไป โปรแกรมบัญชี EASY-ACC ก็เช่นกันจะต้องมีการปิดบัญชี ซึ่งไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากและใช้เวลาเพียงเล็กน้อย แค่ก็มีข้อที่ควรระมัดระวังเพื่อให้การปิดบัญชีเป็นไปอย่างสมบูรณ์…

อ่านต่อ »

บริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด ส่งมอบโปรแกรม EASY-ACC ให้กับ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2558 บริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด ได้ส่งมอบโปรแกรมบัญชี EASY-ACC ให้กับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สำหรับใช้ในการเรียนการสอนจำนวน 100 Users โดยมี ผศ.เอมอร แสวงโรตม์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกรรมการรับมอบ…

อ่านต่อ »

เทคนิคยกเลิกการส่งอีเมลสำหรับผู้ใช้ Gmail

ในตอนนี้อีเมลเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือธุรกิจ ทุกคนคงเคยเจอเหตุการณ์ที่เขียนเสร็จแล้วกด “ส่ง” ทันที ปรากฏว่ามีบางข้อความที่ไม่ต้องการติดไปในอีเมลด้วย แต่แก้ไขก็ไม่ทันเพราะอีเมลถูกส่งออกไปแล้ว…

อ่านต่อ »

โปรดระวังโปรแกรม eFast เบราว์เซอร์จะถูกติดตั้งโดยไม่รู้ตัว

eFast เป็นเว็บเบราเซอร์ที่ใช้โครงสร้างของ Google Chrome ที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ปรากฏว่า eFast ได้สร้างโฆษณาออนไลน์ที่ล่วงล้ำสิทธิและตรวจสอบกิจกรรมท่องอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ ด้วยเหตุผลเหล่านี้เบราว์เซอร์ eFast จึงได้ถูกจัดประเภทเป็นแอดแวร์และโปรแกรมไม่พึงประสงค์…

อ่านต่อ »

สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับ SMEs ปี 2558

ภายในปี 2558 ประเทศในกลุ่มอาเซียนจำนวน 10 ประเทศ จะได้มีการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) หรือที่เรียกว่า AEC ซึ่งสำหรับประเทศไทยแล้ว การรวมตัวดังกล่าวนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น…

อ่านต่อ »

วิดีโอแนะนำการใช้งานโปรแกรมบัญชี EASY-ACC

สำหรับผู้สนใจสามารถศึกษาการใช้งานโปรแกรม EASY-ACC ได้จากวิดีโอชุดนี้ ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใจการทำงานของโปรแกร­มได้อย่างรวดเร็ว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่: http://www.businesssoft.com/product/easy-acc.html

อ่านต่อ »

การนำข้อมูลเงินเดือนจากโปรแกรม EASY-ACC Payroll นำส่งธนาคารกรุงเทพผ่าน Biz iBanking

กิจการโดยส่วนใหญ่จะนิยมใช้การโอนเงินเดือนพนักงานผ่านธนาคาร ซึ่งพนักงานจะได้รับความสะดวก เพราะสามารถถอนเงินจากตู้ ATM หรือทำธุรกรรมการต่างๆ ได้โดยไม่ต้องไปติดต่อธนาคาร และกิจการเองก็ไม่ต้องไปถอนเงิน ลดปัญหาความผิดพลาดในการจ่ายเงินสดให้กับพนักงานด้วย…

อ่านต่อ »

ทดสอบการใช้งานโปรแกรมบัญชี EASY-ACC บน Windows 10

ใกล้ถึงเวลาที่ Microsoft จะเริ่มเปิดให้ผู้ใช้ Windows อัพเกรดเป็น Windows 10 อย่างเป็นทางการภายในเดือนกรกฎาคม หรือก็คือภายในเดือนนี้ โดยทางทีมงานของบริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด ได้ทดสอบโปรแกรม EASY-ACC บน Windows 10 รุ่น Technical Preview มาระยะหนึ่งแล้ว…

อ่านต่อ »

การกำหนดเงื่อนไขพิเศษในการควมคุมการใช้โปรแกรมบัญชี EASY-ACC

บางบริษัทฯ อาจจะให้พนักงานเป็นผู้บันทึกรายการ การมีรหัสผ่านในการเข้าไปใช้งานอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอในการควบคุม โปรแกรมบัญชี EASY-ACC จะมีส่วนเพิ่มเติมให้ผู้ดูแลระบบ สามารถที่จะกำหนดสิทธิในการบันทึกรายการ เพื่อไม่ให้พนักงานทำรายการบางประเภทโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้…

อ่านต่อ »