การสัมมนาโปรแกรมบัญชี EASY-ACC สำหรับสำนักงานบัญชี

วันที่ 29 กันยายน 2009
  8,989 views

เมื่อวันที่ 21-25 กันยายน ที่ผ่านมา บริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด ได้จัดการสัมมนาการใช้งานโปรแกรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ทักษะการใช้งาน รวมถึงแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการใช้งานของโปรแกรมบัญชีภาษาไทย EASY-ACC ACCOUNTING SYSTEM พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งได้รับความสนใจจากสำนักงานบัญชีเป็นอย่างดี

ecacc-520921-001 ecacc-520921-002 ecacc-520921-003 ecacc-520921-006 ecacc-520921-008 ecacc-520921-009